Ispis
Kategorija: Uncategorised
Pregleda: 812

ZNANOSTI U FUNKCIJI BAKLJANOŠA

 

Mudraci su, kroz povijest, upozoravali na okamenjene riječi …, knjige - kojima čovjek nesvjesno, kategorički sudi. Kao atributi one ne trebaju načelima Života. Ali kako je čovjek obilježen i egoizmom, pa kao odmetnik, zagonetno lukavo se prikriva i načela Života „reducira“ po ljudskim zakonima, „pravom - dogovorom“.

Koristeći osjetilnu razinu životinje kao poticaj i inspiraciju, manipulira lažima …, jednom pomoću evolucije, drugi put revolucijom …, pa ovlada narodom, koji naziva masom, a znanstvenici  - plaćenici  pomažu faraonu, svojim zakonima za materiju - stvari, da kontrolira čovjeka.

Prevaren, čovjek zagrize otrovanu jabuku,  egoistički prihvaća „koristi“ bez rada, što proturječi Životu. Urušava vrijednosti …,kao razumno biće čovjek golu egzistenciju pretpostavlja, dok živi altruistički čuva svoju bit.   

Posljedice, nakon odmetništva od Oca, Stvoritelja …, sumrak čovjeka je odraz lukave prevare lašca.

Život po svojim načelima prezentira iskonsku pravednost, što tek obraćenici spoznaju.

„Prava – dogovor - pravednost“ nastala po čovjeku, nakon pra –svađa, nisu prirođena…, dok je prirodno da čovjek opstoji kao osoba od samoga začeća. To ne žele sofisti – farizeji, koji se pozivaju na „pravo“ kao oruđe koje osvjetljavaju bakljom, kao da su oni osnova iz kojih izvire Život.

Pravednost zahtijeva da se zajednica zahvali dobrotvoru, traži i zadovoljštinu za počinjeno zlo djelo, po pojedincu ili po narodu …, kaznu i kajanje zločincu. Kada se nekom učini zlo - nastane nesklad u moralnom redu svijeta, jer se povrijedila etička ideja dobra. Tko zlo, sije - zlo i žanje, kao opomenu.

Dakle, kada se volja čovjeka usmjerava „pravom - dogovorom“  to je izvrgnuće načela Života, jer čovjek egoistički i tendenciozno usmjerava pravednost po ljudskim željama i zakonima.

„Pravom – dogovorom“ se regulira „dragovoljni“ sporazum egoista i altruista, dok se čovjek ne osvijesti, jer kao odmetnik ne zastupa Život

. Ali lukavi odmetnik zamkama se želi postaviti iznad Boga, Života - iz kojega sve izvire. Ne može pobijediti, ali kao lažac uvijek je kategoričan pomoću svoga „prava“... Čovjek odmetnik, posljedica je egoizma i oholosti, sve dok proturječi Životu. Ispod svoje baklje po svojim mjerilima „pravom – dogovorom“, krojio bi pravdu među ljudima – dok urušava vrijednosti.

Dakle, čovjek je pored načela Života tendenciozan, jer svojim „pravom – dogovorom“ egoistički komplicira. 

Time ne potiče samoinicijativu, već guši samopouzdanje čovjeka, što ide u prilog lukavom pojedincu, lašcu dok razara zajedništvo.

Čovjeku je garancija njegova zajednica, dok živi po načelima Života – spoznaje sebe – Život. Suprotno, zavaran prividom, nesvjesno inverzijom Života - smrti podvrgava zajednicu svojim željama i računicama. Svojim željama i svojim „pravom“ odmetnik tendenciozno razbija zajedništvo, dok dijeli zajednicu na tužitelje i branitelje, što proturječi Životu. Zato neki mudraci nisu ostavljali pisane, okamenjene knjige …, jer subjekt i objekt se usklađuju kretanjem – angažiranjem, a Život je pokretač prema svojim načelima. Ljudski konačni zakoni nisu poticajni, navikavaju i guše inicijativu osobe, kojima se stvaraju faraoni i razne religije što ide u prilog odmetniku, suprotno Izvoru i načelima Života, po kojima svaka duša, slobodnom voljom, čuva i odolijeva altruistički.

U zemaljskim uvjetima u ime Života, sofisti -farizeji po svojoj volji djeluju kao faraoni, krivo prevodeći značenje grčke riječi politika …, demagoški usmjeravaju narode. Dakle, čovjek …, odraz Života i svoje sudbine, u zajedništvu treba raditi ono što najbolje zna.

Odmetnici iz zajednice dok proturječe Životu koriste razna oruđa: slike, riječi, baklje …, farizejsko - sofistički protive se svjetlu. Protive se kretanju, značenju i smislu riječi politika, djelovanju i djelima - koja krase čovjeka, po kojima se po imenu poziva i odaziva u ime Života.  

Prilagođavajući se odmetniku, „znanstvenici“ po znanostima uništavaju i sami sebe prokazuju, jer ne djeluju u skladu sa Životom…, pomažući egoistu, koji po cijenu naroda, želi  fizičku - tjelesnu formu okameniti i osvjetliti konačnom bakljom, zavaravajući drugog čovjeka želi se isticati iznad samog Stvoritelja.

Time posljedično, kao opomena, urušeni odmetnik izazove vatru koja proporcionalno čisti.

Dakle, odmetnik od Života, ne može urušavati čovjeka u zajednici koji je uz Stvoritelja – Oca …, a oholi i bahati bakljanoša sam je uzrok svoje propasti, zaboravljajući da je sve poteklo iz Života …, koji stalno potiče na kretanje, samokritiku i oponašanje.

 A „pravo – dogovor i pravednost“ lašca, ne poklapa se s afirmativnom istinom, Životom, tradicionalno …, po sudbini. Dakle, čovjek pojedinac - duša treba se čuvati od svojih egoističkih želja, od same sebe, da tijelo – materija ne bude iznad duše. U danim zemaljskim uvjetima, čovjek svojim djelima, po imenu sebe časti, pokazuje i prokazuje. U zemaljskim uvjetima se ogleda u ime Života, dok unaprjeđuje međuljudske odnose, dok kao duša odolijeva materiji, po volji - željama.

 Egoizam je uzrok …, opomena da odmetnuta duša ne živi po načelima Života, pa doživi bumerang – kaznu, što je usklađivanje s moralnim redom svijeta – u ime Života.

Zadar – Zagreb, svibanj 2022. godine

                                                                                  Dr. sc. Ilija Barjašić

                       predsjednik Pokreta za preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj Život

                       predstojnik HAZUD- a za poticanje nataliteta u Hrvatskoj