PREPOROD HRVATSKOG DUHA

 

Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život logo


Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život Donirajte

Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život

 Člansku pristupnicu pošaljite na našu adresu

 IDEALISTIČKI UTOPIZAM KAO ORUĐE FARIZEJA

 

Prirođenom voljom -  duša čovjeka je često sama protiv sebe, i pored načela Života i Stvoritelja.

Otac ne obećava, On svoja stvorenja podržava adekvatno njihovoj prirođenoj volji, ukoliko je usklađena djelima u ime Života. Suprotno, čovjek odmetnik je, idealističko – utopističkim  konstrukcijama, inteligencijom – „snađi se“, zamijenio rad neradom, uz asistenciju laži; odmetnik lažnim obećanjima nudi čovjeku sve bez rada - više i suprotno od Stvoritelja, Oca. Otpočeli su lukavo „inteligentni“ trgovci na trgovima ..., u orkestru s posrednicima farizejima, koji tumače Život, i samog Stvoritelja. Inteligentni egoisti. specijalizirali su se kao predstavnici raznih religija, znanosti …, u funkciji faraona kao pokrovitelja. Na općem planu obećavaju ono što „masa - ovce“ žele, tako ih kontroliraju, mogu raditi koliko i što žele …, a imati što hoće, baš kao kukavice. Inteligentni lažac obećanjima navikava i kupi čovjeka da bude žrtva nerada. Dakle, odmetnik – neradnik, zavjerom protiv Života, čovjeku poruši samopouzdanje, samoinicijativu i samokritiku kao garanciju kojom čuva sebe na ognjištu, da ne postane lutalica. Čovjek kao obraćenik zna da su konstrukcije idealizama i utopizma i prevare, kojima se odmetnici orkestralno protive načelima Života …,  dok nameću ljudske zakone i lažna obećanja, pomoću kojih kupuju, kontroliraju i podvajaju čovjeka, sve svode na nerad, što je zavjera Životu. Očigledno, u ljudskom egoizmu utopizam – idealizam i zakoni čovjeka odraz su neznanja, varka su po kojoj čovjek posrće u životinjsku, osjetilnu razinu. Razinu, gdje se biće razuma odrekne sebe, svoje biti, u zamjenu za urušenog odmetnika.  Konkretno, i tehničkim „napretkom“ …, oruđem za rad, čovjeka se kao razigrano biće u zemaljskim uvjetima, radi veće koristi pretvori u roba. Paralelno, tehničkim sredstvima za javno priopćavanje tendira se da čovjek postane roba, kao proizvodi koje je sam proizveo. Lažac postvarenjem kupuje duše proizvodima robova samih, sve pomoću idealističkih konstrukcija po kojima se čovjek otuđuje sam  od samog sebe, ljudske vrste. Kroz povijest, pojedinci odmetnici su se pomoću lažnih obećanja, obojanih idealizmom, postavljali iznad Boga, a od prevarenih masa stvarali su carstvo mrtvih. To su činili i čine svi farizeji, onda i sada, dok naivnom čovjeku obećavaju ono što želi, više od Boga, Stvoritelja. Odmetnici, preko raznih religija i svjetovnih vladara, spuštaju čovjeka u osjetilnu razinu – ništavilo, i to dok mu nude, raznim lažnim obećanjima, golu egzistenciju bez rada, što proturječi Životu. Lažac, sve iz kuta pohotno – osjetilne razine, egoističkom varkom propagira osjetilnu razinu, što proturječi razumu čovjeka i načelima Života. Zlorabi volju čovjeka, pa čovjek, naviknut raznim obećanjima, radi sam protiv sebe, zaobilazeći rad , rađanje i veselje.

 Nakon skretanja s puta Života, Otac zavedenu dušu uvijek opominje, ukazuje na zamke. Pohotnu čovjeku se izopači volja, pa se egoistički razmeće i tehničkim stvarima kojima robuje. Čovjeka, s neusklađenom voljom s načelima Života, može se naviknuti i prevariti, što faraoni – farizeji znaju pa koriste sredstva za javno priopćavanje …, i stalno nešto nude čovjeku …, lažna obećanja kojeg tako pretvaraju u  bezdušnog roba. Posebno kvazi „mudraci“, kao predstavnici raznih religija, koji kao odmetnici – farizeji čovjeku nude otrov po željama, dok ga uvlače u carstvo mrtvih. Ovosvjetovni faraoni uz pomoć znanstvenika …, idealističkim maskama…, svojim pravom i pravednošću, sve po svojim zakonima i propisima …, gordog čovjeka otuđuju od Života, kao Božje stvorenje.

 Zato se čovjek Hrvat, u ime uzornosti za koju je predodređen, treba samokritički čuvati u  Hrvatskoj …, u ime Života. U zemaljskim uvjetima – čovjek kao razumno biće, kada je prevaren, samovoljno proturječi sebi - kao žrtva privida, zamki što nude okupatori – eksploatatori, farizeji, a sve obojano lažnim obećanjima. Farizeji su čovjeku opomena, jer po svojoj izopačenoj volji propadaju skupa sa svojim robovima. Takve volje i želje su uzrok propasti perzijskog carstva, rimskog carstva, egipatskog carstva …, kao i današnjih carstva, kojima su uzor a ne opomena, u carstvu su mrtvih. Propala su potaknuta svojim zakonima, egoističkim željama, idealističkim težnjama, što ih odaje kao odmetnike …, dakle, prevareni služe kao opomene, jer su odlučili sami sebi presudili po imenu, djelima.

Mudraci – filozofi, prema načelima Života, svojim ponašanjem, angažiranjem konstantno potiču …, ali u srednjem vijeku se pojavljuju i  tendenciozni teolozi, koji su kategorično – idealistički …,  svojim farizejskim stilom otpočeli tumačiti - iz kutova mytosa i logosa - samoga Stvoritelja, Oca; u ime sebe, svojim voljama. Govoriti o Bogu kategorički kao posrednici - govore o sebi, svome  neznanju, jer tendenciozno određuju ostalim stvorenjima kako mogu i smiju pristupati Ocu …, kojemu je svako stvorenje po imenu specifično i odgovara svojevoljno, svojim djelima Bogu, Stvoritelju, i sebi u skladu sa Životom. Dakle, svojom specifičnošću, adekvatno svaka jedinka komunicira sa Stvoriteljem, i  ne treba tumača o Životu. Dovoljan razlog prokazuje da ne priliči odmetniku kategorički tumačiti Boga. Odmetnici, svojom neusklađenom  voljom sa Životom odlutaju i izgube se u mraku, pa se zaborave vratiti na svoja sudbinska ognjišta. Što nesvjesno podržavaju zavarani teolozi i znanstvenici utopističko – idealističkih želja. Znanstvenici, u funkciji faraona, pomažu propagirati i navikavati na privide - po svojim neusklađenim voljama i željama.

Na trgovima se prodaje privid s velikim obećanjima, lažac sve rješava praznim obećanjima da više prevari, radi materijalne koristi i velikih apetita. Lančano, proporcionalno - geometrijskom progresijom, množe odmetnike i stradanja …, po volji – prihvaćanjem praznih obećanja u zamjenu za svoju dušu. Kategorični sofisti – nesvjesni prosvjetitelji, radi osobnih koristi nude lažna rješenja. U Hrvatskoj, gledano kroz povijest, kada su Hrvati prihvaćali sofiste stradavali su od raznih okupatora i svojih janjičara, jer su prihvaćali utopijska, idealistička rješenja eksploatatora, dok je narod ubirao beznađe. U skladu  sa željama, pohotni odmetnici, kao farizeji cirkusanti i obredima uvjeravaju narod u svoju nadnaravnost, a kao neradnici - samo oni prevarama imaju i materijalne koristi, u ime perverzija. Navikavanjem kontrolirati Božja stvorenja, duše - mogu samo najveći „teolozi – farizeji“, što  prokazuje njihov očigledni nesklad s Ocem, Stvoriteljem. Lašci, nisu svjesni dok u mraku truju u ime faraona…, koji, kao opomena čovjeku, ne mogu pobijediti Život …, jer ne znaju da je sve iz Života. Zato se očituje očigledno da je svaki lažac konačan, po svojoj volji i svojim željama i djelima: zamka je samom sebi, dok se maskira idealističkim maskama. Egoističko - materijalni apetiti su otrov za njega …

 Ovosvjetovnost je uvjetovanost za obraćeništvo, spoznaju, rad, rađanje i veselje…, gdje se nezahvalni, oholi  lukavo - kategorički predstavljaju kao posrednici između čovjeka i Boga, suprotno načelima Života;  tendencijom da kao odmetnik proturječi Životu i bude iznad Boga. Samovoljno, čovjek idealističkim zakonima putuje za pakao. Nema slučajnosti, ako čovjek, po volji, trguje s lašcem, koji ga obećanjima zavede na Zemlji.

Ovosvjetovnost je od Oca – Stvoritelja, a ne lašca, stvorenja koje i svojim idealizmom nudi razne zamke, kojima truje, kupuje i pretvara čovjeka u roba. Dakle, lažac je izopćeno Božje stvorenje, suprotnost Životu, koji svojim i „utopističkim idealizmom“ predstavlja zlo – pakao.

Na Zemlji, kao neradnik - odmetnik „idealizmom“, „inteligencijom“, tendenciozno proturječi težnji, spoznaji …, načelima Života.   

Zadar, srpanj 2022.godine

                               dr. sc. Ilija Barjašić

predsjednik Pokreta za preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj Život

predstojnik HAZUD-a za poticanje nataliteta u Hrvatskoj