PREPOROD HRVATSKOG DUHA

 

Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život logo


Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život Donirajte

Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život

 Člansku pristupnicu pošaljite na našu adresu

Dakle, iz ljubavi se pomaže slabima, a spašeni su više po milosti nego po zasluzi. Tko prilazi Isusu i vjeruje u Život i spašen je… U odnosu na Evu, kao lašca koji truje ljudski rod.., Magdalena se vrati Ocu – Životu, osloni se na čuvara pravila Života Isusa – nadu koja osvjetljava put Života.., svjetlo i nada za izgubljene u mraku, za omađijane koji bi ordinirali, formulirali i koordinirali po sebi u svojoj stvorenoj agoniji.

Zato se razvratna Eva pokazuje tragičnom u odnosu na Magdalenu, koju po molitvi Isus primi i oživi. Znači, čovjek je po volji odraz svojih djela. Kao i Eva, zanesena strašću pozvala zmiju u gnijezdo, na ognjište djece svoje, žrtvuje ih kao dobro …

Dakle, lukavim lašcima ljubav služi kao maska dok uvjeravaju i truju, jer ne razlikuju dobro od zla. Zato Eva koja nema ljubavi ne traži oprost grijeha. Konkretno, tako se u Hrvatskoj prezentira predsjednica stranke ORaH Mirela Holy, ona bi abortusima ubijala hrvatsku djecu, a one koji se rode ubijali bi drogom, znači Hrvate bi usmjeravala beznađu .., Ako prevari Hrvate i pobijedi na izborima u Hrvatskoj regrutirat će ginekologe da to rade po uputama … Njoj se pridružuje ministar zdravstva Varga – varka zbog legalizacije narkotika, bez kojih orgijanje s Evama i nije potpuno,

Dakle, zlo se odražava proporcijalno lažima, a lažac po svojim djelima odražava zasluženo proklestvo.

Ranjena Magdalena se spašava molitvom i obraćeništvom u ime Života. Kao biće razuma prestaje biti žrtva strasti u društvu smrtne Eve . . . Eto zašto i kako Magdalena pretvori beznađe u novi život.

Obraćenici se tako spašavju od ludila pa ne truju druge, ne urušavaju život u suradnji sa sotonom.

Dakle, nakon neredom stvorene agonije, Eva je konačna i opomena, dok će Magdalena na beskonačnom putu slaviti Život.
Koliko Eva Adamu laže, toliko je tragična, svojim orgijanjem uzrok je beznađu… Eva u ludilu ne zna da čovjek po slobodnoj volji griješi i sudi sam sebi, čime se pokazuje drugima u svome očaju. Jer je razvratništvom odabrala zlo – prokletstvo…

Obraćeništvo čovjeka spašava … koji zavaran prividom i neredom – zaboravi pravila Života… Pored vjere i nade urušena Eva – ne ispovijedi se i ne zatraži oprost, zato je tragična i ne živi, jer izgubila je vjeru u život i nadu kao pomoć Svoritelja.

Ovim izlaganjem lašcu s maskom ljubavi na znanje! kako i zašto se gubi snaga i pravi značaj, takva ljubav odražava praznu ljušturu koja razdvaja i iscrpljuje. Što je za istaći, uzrok je prokletstvu, koje nastupi kada se čovjek suprostavlja pravilima života. Jer urušena lažna ljubav se očituje da ne poštuje Život, što se vidi kao tragičnost i opomena. Tako je dok se zastupa luciferstvo s maskom ljubavi… dok maglom trujući, iscrpljuje i razdvaja.

Doista sve je za vidjeti potom i spoznati, a ljubavi ne trebaju atrbuti i trovači. Dakle, lašci su zamka djeci .., koju ljubav krasi i čuva od nereda i magle.., što je garancija nastavaka života na Zemlji…

A preko bioloških roditelja koji ne žive po pravilima Života, urušava se Život, jer nisu samokritični, pa su iskušenja i balast djeci, jer ljubav im posluži samo kao maska za obmanjvanje.

A smisao je da se čovjek na Zemlji pokazuje kao dobro, a vidi se kao pojedinac, obitelj ili zajednica kojoj pripada, kakav je čiji je i kamo teži… sve drugo su maske i puste želje lašca. Koliko je kao čovjek pozitivn, poticajan – ili isprazan, odraz je ljubav ili maska ljubavi, kao lažac ljubav koristi kao masku da laže, a što je očigledno…

A vjera i nada izvlače iz blata i podižu na svojim krilima, pod uvjetima da se ne brkaju strasti i ljubav. Neredom se ne živi, izgubi se vjera u Život i nada…