PREPOROD HRVATSKOG DUHA

 

Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život logo


Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život Donirajte

Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život

 Člansku pristupnicu pošaljite na našu adresu

OPOMENAMA OSVJEŠĆIVANJE - OBRAĆENIŠTVO

Hrvatu čovjeku je zajedništvo uvjet svih uvjeta za čuvanje i unapređivanje međuljudskih odnosa, na prostorima gdje Hrvati obitavaju. Uglavnom ..., zajedništvu je zamka sebičnost pojedinca kojom se urušavaju dostojanstvo i ognjište ..., a Život piše i ostavlja trag za vidjeti. Život je uzrok pojedincu da kao razigrano biće djeluje u zajednici i prema zasluzi se veseli - u ime općeg dobra, kao odraza kolektivne svijesti. I tako vrijednosti i koristi zadovolje pojedince da žive Život u darovanim uvjetima, Zavaran materijalnim - golom egzistencijom, samovoljni odmetnik iz zajednice postane ohol, sebičan, arhanđeo ..., usprotivi se Ocu, što proturječi skladnom Životu Oca i sina, smislu Života. Zato odmetnuti bakljanoša, po svojoj samovolji samo životari. Doista, svemu je uzrok strasna sebičnost pojedinca, koja zamuti vodu, što se odrazi negativno u zajednici. Dakle, varalice se samovoljno blefiranjem nameću u ime Života ..., pa iz svoga zahrđalog kuta tumače Život. S obzirom da je čovjek sklon navikama, pod raznim pritiscima može postati rob lašca. A Život nas uči i pored duhovne duše da ne trebaju čovjeku posrednici sa svojim atributima, ne trebaju mu lašci. U kraljevstvu Stvoritelja čovjek – čovjeka spašava poticanjem prema načelima Života. Suprotno, u hrvatskoj  zajednici često vladari i znanstvenici strastveno, iz jednog kuta, služe interesnim grupama, čime se ne zastupa Život. Tako vladari, svećenstvo, vračevi i ne žele djelovati u zajedništvu u ime afirmativnih istina, što potiče na dijalog i spoznaju. Zaokupljeni samo svojom bakljom i kako obmanom blefiranjem nadići Stvoritelja – Oca ..., uvjeravajući čovjeka i pored očiglednog,, da lažac ne postoji. A lažac „zaboravlja“ da tek kada se misao poklapa s afirmativnom stvarnošću je dobro. Osvješćenijima je smisao, dok Život piše ..., na putu iza sebe ostaviti uzoran trag za sljedeće generacije. Na putu - čovjeka lutalice zavaraju lažima ..., tako sam sebi zamuti vodu, a Život ga opominje .... Sve religije skupa - kako se prezentiraju po čovjeku - ne mogu biti savjetnici Životu, već obrnuto Život savjetuje. Čovjek demonstrira Život po Stvoritelju, a ne po lašcu, što nadilazi svako ljudsko tumačenje, koje izmiče i samo ostavlja trag za vidjeti, po djelima na putu. O Životu čovjek pored Stvoritelja nema što zboriti, već samo djelovati i veseliti se. A Život je konstanta, čovjeku koji traži dostojanstvo kao temelj na ognjištu dok se igra, veseli i ogleda o Život. Zato i muškarac i žena, kao bića, nisu slučajnost da svojim različitim ulogama djeluju u ime Života. Ukoliko po ulogama i dužnostima tako ne djeluju zapravo i ne žive Život. Dalje, nisu svjesni, kada proturječe ulogama, proturječe direktno Životu. Tako samovoljom i željama, iščašene sudbine nisu u funkciji Života. A čovjek kao pojedinac, obitelj ili zajednica u ime Života se vesele i uzorno djeluju. Dostojanstvo se čuva i stvara samokritičnošću, a dnevnom inventurom čovjek osvjetljava propuste i prepreke na putu. S obzirom na mogućnosti i bitno, sve ostalo je uzaludno grebanje po površini, naočito bez odlučnosti. Linijom manjeg otpora „duhovni i svjetovni“ vladari, čovjeku ispiru mozak. Pomoću emocija kontroliraju i zaustavljaju proteste na ulicama, kako im odgovara. Zato su Hrvati konkretno odraz lažnog ega koji ne znaju što je žrtvovanje i Život. Afirmativno ne djeluju, jer ih obraćeništvo ne krasi, a Život se prezentira po ulogama svakog pojedinca u narodu i po udjelu u kolektivnoj svijesti. Očigledno Hrvati s razlogom trpe, jer su zamijenjenim ulogama muškarci i žene zamutili vodu i zato je u narušenim uvjetima na hrvatskim prostorima veći mortalitet od nataliteta, čime opominje Život. U Hrvatskoj inverzijom uloga Života, zavarani lažnim egom muškarac i žena žele biti što nisu, pa se u Hrvatskoj umjesto Života pokazuje ništa. Iz riznice pamćenja, kronološki kroz povijest, po sjećanju - opomenama, naivnim Hrvatima kao domaćinu mazohističke kazne ... Strastveni stranci kao okupatori i eksploatatori tendenciozno desetkuju najuzoritije, pa raseljavaju Hrvate, urušavaju uvjete, veselje i natalitet u Hrvatskoj. Svoje zle namjere, u skladu s vremenom i kretanjima na planeti, sadistički provode. Hrvati s dostojanstvom su im prepreke kojih se rješavaju preko janjičara i žena, do svojih ciljeva ..., samokritički za što su odgovorni muškarci Hrvati kao lovci. Čovjek kao pojedinac i kao narod pod pritiscima često ne odoli iskušenjima, a janjičari pritišću i više od strasnih okupatora ... Zato za rad, rađanje i veselje treba očistiti ognjište ... Jer su geni nepopravljivi po kojima im se odražava biografija. A hrvatski narod niti ne računa na najslabije vitice u lancu, kao napasti i poruke koje urušavaju zajedništvo. Zato pojedincima koje se lustrira određuju i uloge u zajednici a ne obrnuto kakav je slučaj u Hrvatskoj. Potomci janjičara stoljećima, generacijama se instaliraju kao produžene ruke zlu ..., nelustrirani su prljavi i zato su, protiv hrvatskog općeg dobra. Nesvjesni, duhovni slijepci nisu odgovorni, već Hrvati „ s više talenata“, jer nisu odlučni u borbi protiv zla. Stanje u Hrvatskoj pokazuje, izabrani predsjednici i od 1991. godine, samo ih je porijeklom bilo par diskutabilnih Hrvata, dok ostali i nisu bili porijeklom Hrvati. Zato Hrvati moraju u institucije najodlučnije kadrovirati najbolje po biografiji. Jer kadrovi kroz institucije su nosioci vlasti i slika za vidjeti. Dakle, Hrvati ne smiju dozvoliti da nepozvane lutalice, i preko žena u Hrvatskoj, kroje sudbinu a Hrvate guraju u ponor. Uz napomenu da Hrvatske cirkusante – vladare usmjeravaju i neformalne grupe kako urušiti i njima prilagoditi hrvatske zemlje; preko sporta, droga, raseljavanja, abortusa, raznih udruga, neobrađenih polja, zavaravanje Hrvata preko mirovina i dr... Uljezi i janjičari dok ruše uvjete Hvatima i dostojanstvo, strasno se naslađuju po svjetskim skijalištima i plažama na račun hrvatskog naroda, koji pod pritiskom harača iseljava - napušta svoja ognjišta – nestaje, što se smatra najvećom nesrećom koja može zadesiti jedan narod.

 

Zadar- Zagreb, ožujak 2019. godine

dr. sc. Ilija Barjašić

predsjednik Pokreta za preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj Život

 predstojnik HAZUD-a za poticanje nataliteta u Hrvatskoj