PREPOROD HRVATSKOG DUHA

 

Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život logo


Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život Donirajte

Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život

 Člansku pristupnicu pošaljite na našu adresu

 

KAKO U STAROJ GRČKOJ TAKO I U HRVATSKOJ SVARANE AKADEMIJE POSLJEDICA SU SOFIZMA I OLIGARHIJA

Heroj Akadem i mudrac Platon stvarali su orkestar u školi - akademiji za svoju zajednicu, nakon što je Akadem otkupio Platona kao roba - prodanog od kralja kojemu je Platon trebao biti savjetnik. Udruženo, Akadem je darovao svoj posjed – šumu – gaj, uzidana je zgrada sa čvrstim temeljima u kojoj je otpočela djelovati škola, u čast heroja Akadema nazvana Akademija. Učitelj koji je u akademiji koordinirao, poticao i djelovao, otkupljeni je rob - Platon, čvrstih – širokih leđa, predodredio se služiti u ime svoje zajednice – općeg dobra. Akademija je sokratovskom ironijom poticala na učenje - spoznaju pomoću prirodnih znanosti – matematike, društvenih znanosti do metafizike ... Ustvari nastavio se na filozofiju Indije, Egipta i dr ..., stvorivši nove sinteze, u uvjetima u specifičnoj staroj Grčkoj, kao što su sve zajednice na Zemlji – svojim djelovanjem – sebe prezentirale kao uzori ili opomene. Uočeno je da čovjek više spoznaje samog sebe, proporcionalno koliko golu egzistenciju pretpostavi. Dakle, reduciranjem egoističnog poriva (puke osjetilnosti) čovjek opstane u svojoj razumnoj razini.

Do sada, u Hrvatskoj JAZU – HAZU predstavljaju sofisti - što su pokazali svojim djelovanjem ..., uzeli su dužnosti (ego – koristi) bez odgovornosti, inverzijom protiv vrijednosti (duhovnosti) čovjeka, zajednice kao skladnog orkestra.

Po Stvoritelju (sudbini) na Zemlji, u Hrvatskoj članovi HAZUDD-a, po koordinatoru, dirigentu – prosvijećenom diktatoru, mogu i trebaju skladno djelovati u orkestru.

Predanim djelovanjem, umjesto neobrađenih polja, s padom nataliteta ..., poticati gospodarstvo, obrađivanje zemlje ..., napučivanje sela i gradova ...

Hrvatski narod spreman od nas očekuje, borbu protiv zla ..., adekvatan teren za građevinu – školu – akademiju u kojoj će djelovati orkestar svih društvenih i prirodnih razreda.

TREBA ODMAH:

- donacijama prikupiti novac (otvoriti žiro račun)

 - odrediti mjesto za građevinu

- natječaj za izradu projektne dokumentacije

- stvoriti uvjete za daljnje spoznavanje prosvjećivanjem hrvatskog naroda

- baš Hrvat iz dijaspore treba biti predsjednik HAZUDD-a

                                                dr.sc. Ilija Barjašić

predsjednik Pokreta za preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj – ŽIVOT

predstojnik HAZUD-a za poticanje nataliteta u Hrvatskoj