PREPOROD HRVATSKOG DUHA

 

Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život logo


Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život Donirajte

Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život

 Člansku pristupnicu pošaljite na našu adresu

 

                                  BIROKRATSKE UREDBE  ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE

 

Hrvatski državni službenici, u istitucijama vladara, uglavnom su orijentirani po željama birokracije, bez samoinicijative i inicijative, „uredbama “, kao Hrvati, formirani su po zakonima materije.Tako čovjeka postvare i želje im se ostvare, čovjek pomoću znanosti prilazi čovjeku kao materiji - stvari. Stilom kao što je i Ernest Mach filozof - mehanicist iskovao, „naučio,“ naviknuo  Lenjina pa ga poslao u Rusiju kao operativca, koji se demonstrirao kao postvareni bezvjernik, odan potrebama inih eksploatatora. Istom šablonom urušavan je i hrvatski narod od strane okupatora - eksploatira. Zato, nakon zla koje je haralo i još uvijek traje prema uredbama birokracije, Hrvatskoj trebaju prosvijećeni vladari, koji su prozrijeli varku pa da kao diktatori kadroviranjem popune državne institucije osvješćenijim Hrvatima. Jer hrvatski službenici u hrvatskim institucijama su navikli pa funkcioniraju kao da s njima i danas upravljaju neki okupatori. Nisu svjesni da su zamka Hrvatima i da djeluju, kao i prije pedeset godina, za interese okupatora - eksploatatora, za njihove ciljeve. Tako su hrvatskim službenicima njihovi gospodari porušili čast i dostojanstvo, manipuliralirajući s njima, zato su djelovali protiv svoga naroda..., a nikada za opće dobro po pravilima Života.    

Naročito bi šefovi hrvatskih institucija trebali znati da se čovjek teško odvikava, i navikava čak i na bolje, da se uljulja i radije  djeluje po starim navikama. Ipak najveća čovjekova mana i vrlina jest što se može naviknuti ( ili odviknuti ) u sredini u kojoj živi. Dakle, s razlogom čovjek propada dok je zaneseno - naviknut po šabloni birokracije, tehnike i tehnokracije. Posebno, kao antihrvati su opasni hrvatski viši državni službenici kao nosioci vlasti, uključujući i crkvene, koji također djeluju po birokratskom uređenju, omađijani radi eksploatiranja demosa, svjetine, „mase“ . . , ponašanje im je odraz egoizma .. .  Inverzijom duša  – tijelo, pa kao diverzanti uruše sami sebe. Eto zašto i kako se čovjek samovoljno urušava, kada nije u skladu s voljom Stvoritelja trpi pritisak i odgovara za počinjena nedjela. Dakle, tvorci birokracije su iz podzemlja, mraka - ekstremni po samovolji, a sve radi materijalnih koristi . . . maskiranjem se „skrivaju“. Zaboravili su da razdvajanjem od volje Oca čovjek samovoljno lako odluta – izgubi se, nezaštićen je pa svoju bit podredi materiji.

Uz napomenu da je čovjek od samog začeća biće - odraz Života, suprotno znanstvenim poimanjima da je čovjek nakon rođenja „tabula rasa“. Dakle, po uredbama birokracije čovjeka se urušava da funkcionira po stvaranim uvjetima i po usamljenoj volji čovjeka, po željama materijalista – eksploatatora, pomoću tehničkih medija - sve usmjereno za navikavanje čovjeka. Primjer  je u Hrvatskoj sudstvo koje očito funkcionira po samovolji i uredbama hrvatske birokracije, koja umišlja i  sudi  u ime interesa . . .

 Samo je Stvoritelj između dobra i zla. A opraštanje i neopraštanje samo je zamka, po naviknutom shvaćanju, čovjeku koji po vlastitoj volji, iz neznanja prihvaća pritisak i trpi. Znači, kada je čovjek na strani dobra - Oca opraštanjem samovoljnom grješniku njegova nedjela se vraćaju kao bumerang. Čovjek, neprihvaćanjem udice odbaci pritisak zla, pa s grješnikom nema ništa, već zaštitnik Otac koji će mu suditi, koji je uvijek između dobra i zla. Dakle, kada je volja čovjeka usklađena s voljom Stvoritelja  on nema ništa sa zlom, nema se čega bojati i može živjeti neopterećeno, i tako ne dopušta da mu se približi, potom pritišće i iscrpljuje. Zlu nije želja da se čovjek oslobodi od nametnutog pritiska i da Bog posreduje. Lukavo zlo kako kada ostvaruje ciljeve i prema situaciji - potrebi, ovisi koliko je čovjek budan i oprezan. Tako ponekad se zlo nametne preko žene da i više urušava; preko strasti, nagona, sile kao pravde, prevara i . . . Maskirano zlo, poznajući narav muškarca i žene, kombinira udice prema njihovim željama,pa navikavanjem ostvaruje cilj, a što uredan čovjek može lako vidjeti, svjetovnim i duhovnim očima.

 Eto, kako svaki okupator svojim mehanizmima pokušava uništiti izrazite muškarce jedne zajednice, i to pomoću slabih jedinki obezglavi narod. Znači, birokraciju kao mašineriju predstavljaju dirigirano slabi pojedinci iz jedne zajednice, koji su skloni služiti protiv svoje zajednice, a nametnu se i djeluju gdje je nered . . , po neodlučnu i zato slabu čovjeku.

Na kraju, strada muškarac i žena, jer nisu bili u funkciji svoje prirode. U Hrvatskoj doista sve funkcionira po kriterijima birokracije,  pomoću odabiranih žena ili muškarca za funkcije koje ne mogu obnašati. Tako zlo prevari i zanesenu ženu koja proturiječi Životu, koja rađanjem lako pobjedi zlo.  Eto zašto i kako  birokracija – demokracija manipulira demosom, dok razara jednu zajednicu pa likuje . . .  

A čovjek kao biće ne može bez svoje zajednice na Zemlji, samo u  zajedništvu-zajednici može funkcionirati, i to kada je volja čovjeka usklađena s voljom Oca, tj.  pravilma Života. Znači da po navikama i samovolji svojoj čovjek strada, gubi smisao, propada sa svojom zajednicom –državom . . .

Kormilareći, čovjek počne plutati kada ne živi po pravilma Života, zaboravi da je zaštićen samo dok je u skladu s voljom Stvoritelja, kao garancijom da se neće nasukati. Dakle, pravila Života i izvlače čovjeka iz loših navika, naviknutog poimanja, po zakonima stvari i tehnike, koje čovjeka okončaju pored beskonačnog Života. Eto kako samovoljan čovjek postane rob po računici lukavog zla, zbog svojih egoističkih i sitnih tjelesnih užitaka, ali posluži i kao opomena u prostoru i vremenu, dok samovoljno pluta u panici, strahu i mraku, samovoljno po svojoj logici  umišlja. ..

 Na kraju, očigledne su posljedice državnih službenika, po uredbama birokracije, i na hrvatskim prostorima:  prazne kuće, nema čovjeka, nema djece... A gdje je čovjek nestao, gdje su djeca . . natalitet? Rekapituliranjem, brodolomaci trebaju vidjeti uzroke lomljave u olujema. . . neuredna  samovoljna kormilara. . .

 Zašto se izgubila intuicija vodiča. . . , zašto su loši kormilari mediji privida, egoisti i robovi. Zašto su bez samoinicijative i inicijative dostojne čovjeku?  

Zato, konkretno u Hrvatskoj, u ime Života, potreban je prosvijećeni Hrvat diktator, koordinator radi navikavanja kako Hrvatu živjeti, raditi - po pravilima  Života, po volji usklađenoj s voljom Oca, a ne po pravilima umišljena čovjeka, koji ne zna da po djelima sam sebi sudi...

 Spašava vjera u Život, po spoznaji, a adekvatno se nagrađuje zadovoljstvom po djelima. Nagrada je natalitet, mjerilo jedne zajednice i pokazatelj koliko to jedna zajednica zasluži, po samokritičnosti...  

 Zagreb, listopad 2015.

                                                                                 dr. sc. Ilija Barjašić

                                                         Pokret za preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta -                                                                                                    ŽIVOT

                                                                                                                    i

                                                           Predstojnik HAZUD-a za poticanje nataliteta u Hrvatskoj