PREPOROD HRVATSKOG DUHA

 

Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život logo


Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život Donirajte

Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život

 Člansku pristupnicu pošaljite na našu adresu

                                         USKRSNUĆE – PROSVJETLJENJE

                                               U IME ŽIVOTA VESELJE ...

                    SVIM HRVATIMA U DIJASPORI I HRVATSKOJ PUNO VESELJA!

                                                                ***

 ČOVJEK SE OČITUJE KOLIKO ZASTUPA JEDNO ZAJEDNIŠTVO - OPĆE DOBRO

Ako čovjek ne živi u ime zajednice – općeg dobra, Jednog ..., pojedinac izdvojen izopačen je kao nijedan, nitkov, jer ne djeluje zajedno u svojoj zajednici, po načelima Stvoritelja, ne teži kraljevskom vrhu u konstelacijama općeg dobra, koje funkcionira radi orijentacije svakom pojedincu. Dakle, pojedinac koji se iz bilo kojih razloga izdvaja iz općeg dobra, zajednice narušava sklad Jednog, na strani je zla. Treba spoznati da dobro spaja i garantira smisao življenja na Zemlji, dok zlo razdvaja – stvara nezadovoljstva, tako se i čovjek opredjeljuje za sebe ili protiv sebe. S napomenom da je razmišljanje – djelovanje uzrok, što se pretpostavlja u Jednom ..., treba se ustajati svakog dana da bakljonoše, pojedinci vrište da se Hrvati ustaše – ustaju toliko puta protiv zla, kao što će i ubuduće ustajati – činiti u ime zajednice, svaki dan. Dakle, misliti i djelovati je uzrok smisla života - svaki dan u godini, što čovjeka ojačava pa se nema razloga bojati ( neznanje i strah su atributi koji govore o pojedincu). Oni koji imaju razloga boje se, kao egoisti – ateisti – materijalisti robovi su osjetila po volji, jer razbijaju Jedno – opće dobro, zato su i bestemeljni ( samo oni ), jer nisu obraćenici, vampiri su - bakljonoše, koji lunjaju po mraku, jer nisu prosvijetljeni. Čovjek kao pojedinac, po kategorijama kvalitete, mogao je i može na Zemlji dostizati u svojoj zajednici kraljevske visine, prosvjetljujući se na beskonačnom putu. Sebe po načelima pokazuje drugima kako je u ime Jednog dostigao taj nivo za vidjeti - uzorno poticajan ... Takav pojedinac svjesno je neustrašiv, jer nije rob osjetila, s razlogom uskrsava i ima se čemu veseliti ..., na raspolaganju je zajednici ..., pokazuje da je u zajednici zajedno.  Blago zajednici u kojoj se takvi pojedinci pojavljuju ..., koji su odraz načela Života po kojima se živi uspravno ..., suprotnost su neuredni s kojima se narušava samopoštovanje ..., kada je zajednica u moralnoj krizi – kao raštimani orkestar ... Rješenje je talentirani vladar – vlast koji će narod, navikavanjem na red i rad, usmjeriti na put Života na kojem se ustrajava, spoznaje i radosno živi.

HRVATI trebaju birati predsjednika i premijera između pet kandidata za predsjednika i pet za premijera iz Hrvatske i dijaspore, koji će po dužnostima biti odgovorni. Znajući da je politika uzrok po djelovanju, a posljedica kao odraz djelovanja - pokazuje rezultate brižnosti za opće dobro. Do sada Hrvatima kao narodu definicije što je politika očito nisu prihvatljive, jer su red i rad u raskoraku sa smislom življenja i općim dobrom.  Podrazumijeva se da je  prosvijetljeni pojedinac biran za koordinatora kao uzor po žrtvovanju – talentima iz zajednice u kojoj obitava. Takav, očigledno, prosvijetljeni čovjek po žrtvovanju za opće dobro nije rob osjetila pa je u službi pomoću  Stvoritelja svojoj zajednici na raspolaganju prema načelima .... Ustrajno na putu besmrtnosti – Života ..., pozvan i odgovoran je kao koordinator da služi ... Zna da ( po porušenoj ekonomiji se ruši država, da čovjek kao duhovno biće golu egzistenciju pretpostavlja) su red i rad uvjet uzornosti.

Prosvijetljeni sluga, čuvar - koordinator primjerno se žrtvuje, zato je zaštićen i siguran uz Oca, gdje bez straha - sa Stvoriteljem kao medij Dobra diktira svome narodu i potiče na spoznaju po načelima ..., djeluje i oslanja se na Izvor Života ..., Spasitelja koji raširenih ruku čeka zalutale pojedince.

Dakle, po imenu se izdvaja i označava specifičnost pojedinaca i naroda, kako po dužnostima tako i odgovornostima, čineći sami sebi sude.

Zadar, ožujak, 2018. godine

                                                                      dr. sc. Ilija Barjašić

                                       predsjednik Pokreta za preporod hrvatskog duha  i    

                                                    poticanje nataliteta u Hrvatskoj ŽIVOT

                                        predstojnik HAZUD-a za poticanje nataliteta u Hrvatskoj

 

Add a comment

 

KAKO U STAROJ GRČKOJ TAKO I U HRVATSKOJ SVARANE AKADEMIJE POSLJEDICA SU SOFIZMA I OLIGARHIJA

Heroj Akadem i mudrac Platon stvarali su orkestar u školi - akademiji za svoju zajednicu, nakon što je Akadem otkupio Platona kao roba - prodanog od kralja kojemu je Platon trebao biti savjetnik. Udruženo, Akadem je darovao svoj posjed – šumu – gaj, uzidana je zgrada sa čvrstim temeljima u kojoj je otpočela djelovati škola, u čast heroja Akadema nazvana Akademija. Učitelj koji je u akademiji koordinirao, poticao i djelovao, otkupljeni je rob - Platon, čvrstih – širokih leđa, predodredio se služiti u ime svoje zajednice – općeg dobra. Akademija je sokratovskom ironijom poticala na učenje - spoznaju pomoću prirodnih znanosti – matematike, društvenih znanosti do metafizike ... Ustvari nastavio se na filozofiju Indije, Egipta i dr ..., stvorivši nove sinteze, u uvjetima u specifičnoj staroj Grčkoj, kao što su sve zajednice na Zemlji – svojim djelovanjem – sebe prezentirale kao uzori ili opomene. Uočeno je da čovjek više spoznaje samog sebe, proporcionalno koliko golu egzistenciju pretpostavi. Dakle, reduciranjem egoističnog poriva (puke osjetilnosti) čovjek opstane u svojoj razumnoj razini.

Do sada, u Hrvatskoj JAZU – HAZU predstavljaju sofisti - što su pokazali svojim djelovanjem ..., uzeli su dužnosti (ego – koristi) bez odgovornosti, inverzijom protiv vrijednosti (duhovnosti) čovjeka, zajednice kao skladnog orkestra.

Po Stvoritelju (sudbini) na Zemlji, u Hrvatskoj članovi HAZUDD-a, po koordinatoru, dirigentu – prosvijećenom diktatoru, mogu i trebaju skladno djelovati u orkestru.

Predanim djelovanjem, umjesto neobrađenih polja, s padom nataliteta ..., poticati gospodarstvo, obrađivanje zemlje ..., napučivanje sela i gradova ...

Hrvatski narod spreman od nas očekuje, borbu protiv zla ..., adekvatan teren za građevinu – školu – akademiju u kojoj će djelovati orkestar svih društvenih i prirodnih razreda.

TREBA ODMAH:

- donacijama prikupiti novac (otvoriti žiro račun)

 - odrediti mjesto za građevinu

- natječaj za izradu projektne dokumentacije

- stvoriti uvjete za daljnje spoznavanje prosvjećivanjem hrvatskog naroda

- baš Hrvat iz dijaspore treba biti predsjednik HAZUDD-a

                                                dr.sc. Ilija Barjašić

predsjednik Pokreta za preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj – ŽIVOT

predstojnik HAZUD-a za poticanje nataliteta u Hrvatskoj

 

Add a comment

                        ČOVJEK KAO POJEDINAC ŽRTVA JE EGOIZMA

 

Neosviješćen čovjek je nedefinirana sjena žrtva je i opasnost za zajednicu. Svaki pojedinac odgovoran je po volji i ponašanju, kada se istrgne iz zajednice egoistički urušava druge. Po neredu onesviješćeni mazohist doživi rastrojstvo, pa sadistički podriva temelje zajednice. Uzrokuje bolest, smrt pojedinca, zajednice ..., očigledno je kada ime neredom potisne svoju bit, prezentira se riječima i djelima ...

Ime je sve (nomen est omen), ime je nositelj radnje.

Riječ ustaše označava radnju (treće lice množine aorista)..., Mađari čudeći se uočiše ..., da se Hrvati, pod vodstvom Ivana od Paližne (Poličnik kod Zadra, vidi Nada Klaić) ustaše protiv njih, i to u Hrvatskoj, nakon raznih pritisaka ustajući se i protiv Mađara, okupatora. Konstatirajući za sebe da se Hrvati protiv njih ustaše, da bi se i dodatno pripremili dok su gušili ustanak ..., što su učinili i protiv ustanika pod vodstvom, Petra Svačića, Matije Gupca, Ivana od Paližne i dr.

Ivan od Paližne sa svojom vojskom, boreći se u Hrvatskoj protiv neprijatelja zarobio je mađarsku kraljicu i njezinu kćer.

 Slavan, po imenu i djelima u ime općeg dobra Ivan od Paližne uzoran je borac za sve Hrvate do danas. Kao čovjek, Hrvat mudrošću i viteštvom okrunio je svoje ime, znajući da tko živi i žrtvuje se u ime općeg dobra živi vječito.

Ustrojstvo čovjeka – zajednice, predstavlja se po načelima Stvoritelja, a stalno potvrđuje po slobodnoj volji i djelovanju, gdje čovjek sam sebe kuša na putu prema prosvjetljenju. Koliko čuva svoju zajednicu toliko ga ona štiti kao uvjet da živi, djeluje na beskonačnom putu. Stalnim usklađivanjem u ime Života, čovjek po duši i tijelu sudbinski treba oponašati ulogu i funkciju stanice u organizmu i univerzumu. Tako predodređen kao stanica, čovjek ili zajednica živi dobro, adekvatno nagrađujući sam sebe – oponaša, slijedi, evoluira ... Stanica i sve vrste života- bića su u funkciji prenošenja gena, na beskonačnom putu ..., žrtvujući se u ime života po pravilima univerzuma u univerzumu iz kojeg život izvire i u koji uvire, po načelima Stvoritelja. Živi zauvijek, jer živi zajedno ..., kako bi i čovjek kao pojedinac trebao živjeti u ime vlastite zajednice – općeg dobra. Dakle, izdvajanje iz Jednog odraz je egoizma, koji vodi konačnosti, beznađu, besmislu - po volji i neredu, što izazove oboljela, maligna stanica, čovjek ... 

Suprotno, danas su znanstvenici u službi vladarima, sve u cilju da se kao pojedinci egoistički istaknu u svjetovnosti, kao mrtvi spomenici. A sve maskiraju „uljepšavaju“ sredstvima za javno priopćavanje, sedma sila. Doslovce sadistički usmjeravaju - navikavaju neprosvijećeni narod da ih se podrži, dok kao oligarsi orgijaju, uzrok su po neredu, kao podivljala maligna stanica, rak rana ... Egoistički strastveni i postvareni, srce im postane prazno – bezdušni, potom samo životare kao kreature, nesvjesni mazohisti, proturječe središtu, svojoj iskri života – duši i Stvoritelju. Tako uglavnom i kvazi prosvijećeni crkveni službenici, nisu ni na Nebu ni na Zemlji, pokazuju se kao sjena, kao operativci savjetnici u službi faraonima. Dakle, površno koriste čak i znanstvene argumente pa naginju stvarima, po cijenu prosvjetljenja ..., ali koordiniraju u zajednici u ime „općeg dobra“.

Propašću Austro-Ugarskog Carstva, Srbi, po genima uglavnom Turci, što potvrđuju svojim lukavim ponašanjem, egoističkim predumišljajima kako do materijalnih dobara ..., maligna su stanica Hrvata u Hrvatskoj.

Oni za veliku Srbiju počeli su se pripremati davno, od Mlečana, Turaka, Garašanina, Vuka Karadžića, Krfske deklaracije, Rapalskim ugovorima ... Konkretno od 1918. godine zacrtane ciljeve ostvarivali su silom isto kao i Mađari na čelu Kolomanom, Franjom Tahijem, Khuenom Hedervariyem.

Masakriranje prosvjednika Hrvata na Trgu bana Jelačića u Zagrebu 1921. godine izvedeno po janjičaru Aranđeloviću, ubojstvom Hrvata 1928. godine u Skupštini u Beogradu ..., pakt Mađara i Srba za podjelu Bosne i Hercegovine, pakt Srba i Talijana, Rapalski ugovor za podjelu Hrvatske ..., nakon zločina ispunio se dovoljan razlog ..., i Hrvati su se ustali – ustaše se protiv Srba okupatora, koji su po masakriranju Hrvata nadmašili sve okupatore, uključujući i njihove srodnike osmajlije s janjičarima iz korpusa Hrvata.

Toliko drski Srbi nisu očekivali da bi se dosta obezglavljeni Hrvati mogli ustati protiv njih kao okupatora na čelu SPC - om. Iznenadili su ih hrvatski ustanici, kao i Mađare, pa su iznenađeni uočili da se Hrvati ustaše protiv njih, Srba ..., koji su činili silna razaranja po Hrvatskoj, uspjevši ugušiti ustanak 1945. godine uništavajući Hrvatsku na sve načine do 1990. godine. Ustati se protiv Turaka, Mađara, Talijana, Srba, i drugih okupatora – neprijatelja Hrvatske kao da nije prirodno – oni tako nešto zabranjuju ...,

 Ustanici predvođeni Antom Pavelićem označujući se, zamijenili su ime radnjom – sugerirano od bivših okupatora ... Kroz povijest hrvatski ustanici borili su se po imenu, npr. ustanici - vojska predvođena Ivanom od Paližne ili ustanici pod vodstvom Matije Gupca ... Dok ustanici ustaše Hrvati, borili su se pod oznakom  glagolske radnje ..., ustaše dakle, označeni glagolom umjesto imenom. Nomen est omen - ime je sve, u koje se „ime“ vrši radnja?. Okupatori su točno uočili, govoreći da se Hrvati ustaše protiv njih, uz dopunu i pojašnjenje da se Hrvati ustanici ustaše  protiv njih okupatora, pojasniti što je ime a što i kako se odražava kada se poturiječi načelima Stvoritelja, jer jezik je rad duha.

Srbima kao okupatorima, dok lažu, obmanjuju ..., u svijetu do sada ide u prilog. Svojim izjavama potvrđuju posljedice da su oni kao Srbi s nevjericom uočili pobunu, nastalu u Hrvatskoj, a sve nakon njihove okupacije i njihovih zločina nad Hrvatima, dok okupatori o okupaciji kao uzroku ustanka  Hrvata ni riječi. Dakle, baš glagol koji označava radnju – ustaše se Hrvati  argument je i svjedočenje Srba samih protiv sebe - tko je okupator uzrok a tko su Hrvati ustanici – branitelji kao posljedica. Drugo je i zašto je Ante Pavelić tako nazivajući ustanike ustašama, računajući „misleći“ na uzor ustanike Ivana od Paližne. Lukavi Srbi svojim kalkulacijama koriste okolnosti od II. sv. rata - obrambenog rata - do danas – riječ ustaša, koju smo pojasnili, ističu kao okupatori Hrvatske - svoje žrtve, dok ne spominju već nekoliko puta razaranja Hrvatske, (uzrok) koja su oni počinili do 1991. godine i od 1991-1995. godine, a hrvatsku vojsku, branitelje Nezavisne Države Hrvatske Hrvate uočiše da se ustaše, ustaše protiv koga ..., Srba okupatora.

Podmuklim, lukavim stilom – uključuju svoju SPC - u kao mentora za stvaranje velike Srbije koja još i danas, pored što se uzdržava i hrvatskog državnog proračuna, ne priznaje NDH kao da nisu pobijeđeni 1995. godine.  Kako destruktivno po Hrvatskoj pripremaju predradnje za željenu sljedeću YU. veliku Srbiju.

Smeta im preventivna obrana protiv njihovih planova  za ponovnu okupaciju Hrvatske i to što Hrvati traže ratnu odštetu za razaranja koja su počinili u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine.

 Poklapaju se okolnosti da kao poraženi okupatori ..., moraju platiti ratnu štetu koju su počinili u Državi Hrvatskoj pa da budu planetarna opomena. Hrvatima je dokaz pred svijetom i njihova izjava da se ustaše ustaše u Hrvatskoj! Zašto? Desetljećima svojom lukavštinom, hrvatski novcem kupovali su prijatelje po svijetu i uvjeravajući ih svojima lažima protiv Hrvata ..., gdje laž ruča tu ne večera, zato hrvatske teritorije od 1918.-1991. godine trebaju vratiti.

Uz napomenu, Hrvatski narod nije odlučivao u Hrvatskoj ..., već su čekali prilike da bi se oslobodili od okupatora: Turske, Mlečana, Austrougarske,Srbije, Italije, ponovo Srbije i ostalih koji su označavali stratištima po Hrvatskoj i drugdje po svijetu ..., sve do 1991. godine.

Dakle, neće im više koristiti tendenciozne laži, a Hrvati će se ustajati protiv svih potencijalnih okupatora.

U ime zajednice, ubuduće hrvatski narod živjet će po načelima Života, a ne po hirovima umišljenih Hrvata pojedinaca, po čijim zakonima se štite i toleriraju kojekakvi uljezi – lutalice, koji su uvijek odraz nereda, ne žive po načelima već radi koristi koji bi samo lagali, krali i ratovali, podrivajući opće dobro Hrvata.

 Po mjerilima oligarhije – mafije u Hrvatskoj prepravljaju se zakoni Stvoritelja u korist pojedinaca, preko kojih se vode ratovi, koji se tako zaštićuju od linča jer se zaobilaze načela, kao garancija uvjetima Životu Hrvata. Dok je nereda antihrvati u Hrvatskoj ostvaruju materijalna bogatstva, što uglavnom ostvaruju razne udruge i stranke u Hrvatskoj, koje se financiraju iz hrvatskog, državnog proračuna, uključujući i 428 organizacijskih jedinica za sada u vlasništvu SPC - e ..., koja orgijajući širi nered po Hrvatskoj. Do sada, su navikli da Hrvati bez pogovora moraju trpjeti razne perverzije i pritiske. Spomenuti nitkovi prema potrebi, iznenadit će se ..., da se Hrvati ustaše protiv njih.

Sve u svemu, Hrvati su probuđeni po opomenama pa zlo osuđuju po nedjelima. Apsurdno je da unuci krvnika, kroz povijest Hrvata, po Hrvatskoj po AVOJ-skim tendencijama od Bleiburga ..., dalje svojim kadrovima pripremaju rat u ime velike Srbije. Uporni, zakonima se prezentiraju i održavaju preko svojih spomenika, sjećanja, željom za velikom Srbijom, ponašaju se kao da NDH ne postoji. Poznato je da se zločinci žele vraćati na mjesto zločina ...,  preko znakovlja, spomenika ... Otkrivaju se za vidjeti nisu svjesni da su uništeni po uzroku kao zlo, što čovjeku služi kao opomena.  

 

Zadar, veljača 2018. godine

                                                                               dr. sc. Ilija Barjašić

                             predsjednik Pokreta za preporod hrvatskog duha i poticanje  nataliteta u Hrvatskoj Život

                             predstojnik HAZUD-a za poticanje nataliteta u Hrvatskoj

                                              

  

Add a comment

ZEMALJSKI UVJETI I MEĐULJUDSKI ODNOSI HRVATA

 

Načelima Života kao preventivom u ime Života, oduvijek je takva čista duša. Kada je čovjek zbog svoga ponašanja opomenut, znači da griješi, isti se nakon obraćeništva proporcionalno prosvjetljuje koliko radi toliko se veseli, ne laže, ne krade i ne obmanjuje. Zaustavljajući nered spašava se i to prevencijom kao terapijom. Dok zastupa zajednicu po moralno -valjanim razlozima pojedinac je u funkciji općeg dobra, čemu drsko odmetnuti pojedinci iz zajednice proturječe. Kako je za život pojedinca potreban zrak, tako je prijateljstvo potrebno kao vanjski faktor za zajednicu i uvjete u kojima se ostvaruje. Očigledno načela Života se zaobilaze, kada se u Hrvatskoj gube temeljne vrijednosti, što je uzrok komecijaliziranja Hrvatske. Što znači da nema branitelja, ali ih ima puno sa statusom kao branitelja proizišlih iz domovinskog rata, koji su sada postali neaktivni,, sami sebi svrha. Ali na državnom proračunu. Čovjek je žrtva dok je sam sebi svrha, kako je pojedinac više stimuliran logosom egoistički apetiti više hvatataju maha. Mitos se prividno gubio toliko koliko je prividno logos slavio. U tom pravcu potaknuti pojedinci potaknuti, kako svjetovni vladari, tako i predstavnici religija, osmislili su zakone kao sredstvo kojima se sve regulira, radi 46 isticanja sebe kao faraona. Što znači da je pojedincima oslabila volja, koja je uzrok posrtanjima, samo radi materijalnih koristi odmetnuli se od biti. Ne zanimaju ih unutarnje duševne vrijednost, pa kao takvi mogu biti kao robovi – opomene, robovi strasti i požuda, koristeći vlast, pa vladaju nad drugima kada ne mogu kao takvi vladati sa samim somom. Stoga pravi vladari i branitelji zajednice su po jakoj volji samokritični, bilo u svjetovnim ili duhovnim institucijama. Karakterima je cilj ostati dosljedan u ime zajednice, pomoću jake volje usklađene sa Stvoriteljem. Uredan čovjek po jakoj volji zna da je snaga duha jača od snage oružja, kojim čovjek pojedinac pokazuje svoje egoističke namjere. Čovjek se ne smije zaokupljati sitnim dogodovštinama da bi samo opisao kronološka stanja kroz vrijeme. Zdravi karakteri znaju za strah egzistira u kombinaciji s napetim tijelom i ubrzanim disanjem, što je jednako neusklađenost duše i tijela. Opet ego, sve dok se ne reformira i preporodi duh koji bi ugasio ego, a uvjet je da se u zajednici radeći živi skladno i veselo. Tendenciozni su prepoznatljivi, dok kao maskirani odmetnici sebe izlažu i osuđuju svojim ponašanjem. Pravednicima ne treba milost, jer skladno žive kao kap u izvoru ili iskra u vatri. Svjestan kao mikrokozmos u makrokozmosu da se po volji čini skladno Jedno. Slučajnosti nema pa su sva demagoška uvjeravanja, i pomoću znanosti, sama sebi proturječe, dok kalkuliranjem žele biti sami sebi svrha. Kroz vrijeme u prostoru 47 odmetnuti pojedinci iz zajednice dopunjuju se svojim lukavštinama – slični sličnima teže, tako kalkulirajući svjetovni vladari koriste religiju kao umijeće. Toliko su zaneseno - nezasitni da sebe stavljaju čak i iznad države. Svojim zakonima sugeriraju i truju čovjeka, uvjeravaju kako je sila pravda kako pobjeđuju samo naoružani proroci. Dakle, demistificiranje lašca je nužnost, oslobađanje pritisaka od faraona. Obraćeni čovjek treba se vratili iz odmetništva i živjeti svojoj zajednici po zasluženoj izborenoj slobodi. Postvareni nisu više svjesni da ih ego i materijalne koristi pritišću. Koja tragedija, da čovjek sebe kao bezuvjetna duša sama sebe okuje, preko djela u prostoru kroz vrijeme, dalje nesvjesno vegetira u najgorim formama u devastiranim uvjetima, vraćanjem sebe u uvjetovanost, besmisao. Prividnim šarenilom, čovjek odmetništvom iz zajednice reducira snagu i veselje, čime se svrstava u mazohiste potom i sadiste. Spoznajom da je čovjek društveno biće, zapravo mazohist je čovjeku prozrijeti egoizmom za svoju ukupnu pogubnost. Postaje mjera samom sebi, odnosom vlastite duše i tijela, odnosa prema drugom čovjeku, odnosima prema vlastitoj zajednici, odnosima čovjeka s drugim narodima uopće; radi pravilnijeg odnosa prema prirodi – i kao vjernik prema Apsolutnom biću. Proizlazi kako postavljena pravila za sebe i drugog, jesu presmjele odluke i za one koji su najviše spoznali, (čega ostali nisu svjesni) znajući koliko je kompleksno i da se čovjek nastavi na 48 progresivnu nit tj. znanje koje čovjeku pomaže da ne griješi i da ne skreće s puta. Zato je samokritičnost uvjet spoznaje, kojom se pomaže drugom čovjeku. Unaprjeđivanjem zemaljskih uvjeta u skladu s bezuvjetnim, dalje tvore krajnji smisao na Zemlji, a čovjek svoj život proživi sretno kao društveno biće u skladnim odnosima. Dakle, načela Života čovjeka potiču da se prepozna po djelima i vidi tuđa djela, djela drugog čovjeka. Dakle, nit progresa koja se kroz povijest provlači, jest kompleksna tvorevina, zapravo to je nit između duše i tijela, kao odraz stalne budnosti čovjeka, ali i iskušenja kojima čovjek odoljeva zbog daljnje spoznaje. Uočava čovjek da ga egoizam zaustavlja, zatvara krug – stoga da bi pobijedio tu statičnu konačnost okrećući se oko sebe, usmjeri se prema drugom – kao uvjet, da stigne i spozna lice Stvoritelja. Oni koji negiraju ono što jest odlučuju se za ono što nije tj. za ništa.

 

dr. sc. Ilija Barjašić

predsjednik Pokreta za preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj Život

 predstojnik HAZUD-a za poticanje nataliteta u Hrvatskoj   

Add a comment