PREPOROD HRVATSKOG DUHA

 

Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život logo


Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život Donirajte

Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život

 Člansku pristupnicu pošaljite na našu adresu

UZORNIM DJELOVANJEM POTICATI U HRVATSKOJ

Fikcija čovjeka je koncentracija k cilju, a realiziranost je odraz afirmativnog djelovanja - žrtvovanjem, a nikada unaprijed, po željama, kalkuliranjem radi koristi, jer sjetva u ime budućnosti ocjenjuje i nagrađuje. Dakle, samo afirmativno djelovanje u zajednici je garancija zadovoljstvu pojedinca, dok radi i rađa (obrađena polja i napučena NDH-a,) ... Diverzanti – neradnici po volji, bez rada i odgovornosti, nesvjesno se poigravaju narodom, što se očituje pustim neobrađenim poljima, beznađem umjesto zadovoljstva. Dakle, nesvjestan čovjek, po osobnim željama, poljulja temelje zajednice i obitelji. Tako zlo preko pojedinca pokrene narod na egzodus, što se Hrvatima dogodilo već nekoliko puta ..., Perzija ... Bijela Hrvatska ... Dakle, problemi države Hrvata su odraz žrtvovanja pojedinca za zajednicu, u kojoj, proporcionalno, institucije funkcioniraju za pojedinca, a fikcije se djelovanjem i djelima realiziraju, radom i rađanjem u vlastitoj zajednici. Obrnuto, čovjek po volji – željama - nedjelima – utopijama se postavlja kategorično i oslanja na neke fikcije - bez ulaganja ... Eto kako čovjek po željama obmanjuje sam sebe i drugog ..., kompenzira umišljanjem – uvjeravanjem o stabilnosti kula u zraku. Nagrade bez rada zapravo su kočnice spoznaji i beznađe za budućnost, varka koja odvlači od samokritičnosti, koncentracije – djelovanja – temelja. Samo radom po spoznaji aksiomi se mijenjaju .... Što reći o fikcijama zasnovanim na strastima i željama, po kojima se čovjek predstavlja i kompromitira. Djelovanjem - reformama koordinira duša ..., a varkom se zaobilazi samokritičnost i koncentracija ..., borba između dobra i zla, Hrvata i sofista ... “ Fikcijama“ bez rada čovjek umišlja ..., umjesto da unaprjeđuje uvjete on zaspi. U Hrvatskoj se u osnovi krivo tumači političko djelovanje, o čemu narod ne promišlja ..., jer ga se mrvicama vara i tako zamagljuje značenje što sugerira starogrčka riječ politika ... Vrši se diverzija na djelovanje pojedinca da ne radi što najbolje zna - može. I od 1990. godine u Hrvatskoj se nametnula, psihologijom za mase, „demokracija“ kao neadekvatno „društveno uređenje“ po kojem se urušava smisao – zadovoljstvo Hrvata. Tako je izboreno NDH - svoj na svome - doživjela - krah preko pojedinca koji sofistički uvjerava i opravdava „savršenstvo,“ fikcijama bez pokrića ... I od 1990. godine preko pretvorbe perfidno se „idealiziralo“ i rušilo temelje, nelustrirani i dalje uvjeravaju – „idealiziraju“ i ruše ... Znači da se Hrvatima sudbina dočinja preko serviranih vlastodržaca - pojedinaca, čiji su geni jednaki njihovom životopisu ..., da guše samoinicijativu i odlučnost, kao čuvare temelja NDH - a. Naravno ne smije se dozvoliti iscrpljivanje, trošenje vremena - što zlu ide u prilog, dok se obeshrabruju Hrvati pojedinačno, pa nisu samokritični, odgovorni, a krivi su ukoliko institucije ne funkcioniraju. „Evo napali su me da sam ja odgovorna narodu, a ja im poručujem da to nije točno, ja nisam odgovorna narodu.“ Provjerite tko bira sudce i na koji način ... I u doba Sokrata žene su često odrađivale, u funkciji neformalnih grupa okupatora – eksploatatora, što muškarcima nije utjeha i ne umanjuje odgovornost, naprotiv ... Sokrat promatrajući svoj dekadentan narod u staroj Grčkoj utvrđuje da je to posljedica zakona koji nisu bili po mjeri čovjeka, samokritički služi kao opomena, jer nije dovoljno djelovao i nije bio vremenski racionalan. Hrvatski sudci umišljaju da su faraoni pa presuđuju kako se deseti travnja ne smije spominjati, presuđuju o ustrojstvu Sunca i Mjeseca, kretanju u kozmosu ... Koji su im to astrofizičari vještačili, a oni presudili ... Presuditi postojanje desetoga travnja, jer se toga dana obnovila NDH-a po volji hrvatskog naroda - na prostorima hrvatskih zemalja, a što očito nije po željama inih okupatora – eksploatatora radi eksploatiranja, harača, iživljavanja ..., i zato im smeta NDH-a i deseti travnja, isto kao i obnovljena NDH-a 1990 -e. godine. Drugo je i zašto su hrvatski vladari kao neznalice, zadnjih stoljeća kao i od 1918. godine do 1945. godine asistirali prema željama hrvatskih okupatora – eksploatatora ... Što reći pored očiglednog osim samokritički, odlučno se i angažirati protiv medija zla, koje se na planetu – u zajednicama - očituje kroz prošlost i sadašnjost na što ukazuju mudraci ..., na razliku između dobra i zla, etike - morala i sofizma ... Dok sofisti, bez identiteta - po zakonima materije presuđuju, radi osobne koristi ..., moralan čovjek potiče na vrijednosti kao garanciju svojoj zajednici. Lašci – suportirajući laž i nered, ponižavajući čovjeka – narod – „mase“, kontroliraju isti po zakonima amorfne mase i tako ocjenjuju istu. A narod se može svesti na „masu“ i naviknuti da služi po željama vampira ... Pritiscima milom i silom, čovjeka svedu na puko tijelo – materiju, bez identiteta ..., Nakon ..., isti više ne razlikuje što je sekundarno a što bitno pa propadne. Zato se pojedinac mora obraniti - izboriti, a narod treba uključiti samokritičnost, da bez djelovanja, unaprijed, ne određuje „nagrade“ ..., bez rada - djelovanja nema plaće - nagrade, tek se nakon koncentriranog djelovanja nagrađuje. Dakle, vrijednosti su uvjet adekvatnim koristima, koje neće izostati – kao nagrade, a što čovjeka potiče i veseli. A fikcije su želje - nagrade, čovjek sklon linijama „manjeg otpora,“ što su posljedice osvješćenosti po zamkama ..., jer čovjek ne može biti kategoričan, već djelujući spoznavati korak po korak ..., „nema žetve bez sjetve“ bez afirmativnog djelovanja sve su puke želje. Hrvatima su uglavnom danas fikcije, trend „žetva bez sjetve“. Fikcijama se uglavnom uvjerava Hrvata da se na neobrađenim poljima očekuje žetva ..., za što su odgovorni roditelji, djecu se ne uči da nakon rada slijede nagrade. Slijedom do sada - sve se pokazuje kao odraz kulture i tradicije i angažiranja uloženog kod Hrvata, što je tu je - summa summarum, što se odražava natalitetom – Životom.

 

dr. sc. Ilija Barjašić

predsjednik Pokreta za preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj Život

 predstojnik HAZUD-a za poticanje nataliteta u Hrvatskoj   

Add a comment

 

                     U SKLADU S TALENTIMA U ORKESTRU ZA OPĆE DOBRO

 Kada ne koordinira glava, čovjek obično postane rob strasti, želja, materije ..., pa iz neznanja sam sebe obezglavi – po osobnoj volji proturječeći ustrojstvu duše, pravilima Života i darovanim talentima. Dakle, čovjek u ime svoje djeluje, pokazuje što zna, po sudbini se očituje što jest. A zlorabeći talente,egoistički djeluje protiv pravila Života, luciferski proturječi  Ocu, pa umjesto zahvalnosti postane opomena. Čovjek je odgovoran po talentima, po sudbini ima mjesto i ulogu za uzorno - skladno djelovanje u vlastitoj zajednici. Suprotno, svojim tendencijama egoistički, inverzijom zakona Stvoritelja, čovjek se nezasluženo, strasno određuje po vlastitoj volji i željama, što čovjeka ili narod, obezglavi, pa se brišu sa Zemlje. To se dogodilo starim Grcima, Egipćanima, Rimljanima ..., oligarsi orgijajući obezglavljivali su narod, pa bi propadao, što se iz istih razloga događalo  i događa i drugim narodima.

 Strasti, želje posljedica su nereda, prepreka razvoju po spoznaji - što je opomena ... Jer pojedinac zaobilazeći načela Života, maskiran, ističući sebe opterećuje narod ... Zlorabeći talente, pod svojom bakljom, glumi i egoistički se izdiže iznad općeg dobra, naroda, pastiri umišljaju, dok lažu, kradu, orgijaju ..., a sve se vraća kao bumerang, kako siju ... Što kada čobani izgube – unište stado, narod ..., odgovorni su po dužnostima ..., ili kada umišljaju sebi da su i dalje pastiri i nakon što izgube ovce – opće dobro – narod ..., znači pastiri bez stada. Zbog toleriranja preko mjere postaju odgovorne i neodlučne ovce, jer i dalje slijede vođu ovcu kao koordinatora. Dakle, odgovorne su i ovce - podanici kada dozvole pojedincu čobanu da zlorabi talente pa u zajednici naginje luciferstvu ..., kada po očiglednom, stvara disharmoniju ...

 Dakle, strastveno zaneseni, prepoznaje ih se po lažima, krađi dok urušavaju narodu dostojanstvo ..., takvi kao vladari po dužnostima sude sebi, a za opterećivanje općeg dobra moraju odgovarati.

 Robovi strasti egoistički, po željama umišljaju, ne znaju da je Život dar što se slavi dok se žive pravila Života, kojem čovjek ne može suditi. Treba shvatiti da su talenti kovači spoznaje – sreće, za koje se zahvaljuje, a koji obvezuju za skladno djelovanje u orkestra zajednice. Kad se talenti lukavo koriste bez odgovornosti, oponaša se nerazumnu životinju, koja urušava sebe i koga može u svjetovnoj – goloj egzistenciji – osjetilnoj razini ..., a što je čovjeku prepreka da spozna da su načela iznad želja pojedinca.

Tako se opterećuju i Hrvati i od 1991. godine, pojedinci iz svjetovnih i duhovnih  „elita“ ne poštuju načela u hrvatskoj zajednici. Ne shvaćaju da je nezavisna država Hrvatska dar i po milosti Stvoritelja, da ne shvaćaju i danas se potvrđuje i po posljedicama na hrvatskim prostorima, jer pastiri nisu u službi općeg dobra. Nisu svjesni da obezglavljuju hrvatski narod i urušavaju opće dobro. Znači, strastveni, zlorabeći talente svrha su sami sebi, dok urušavaju opće, štite se svojim zakonima pa ne odgovaraju za urušavanje općeg dobra ..., izostaje i zahvalnost.

Svi „mudraci“ znaju da je hrvatsko podneblje izrazito dobro, što je i dalje kušnja živjeti s poturicama koje treba kontrolirati koordinator – predsjednik, jer izobilje prirode izaziva uljeze i nezahvalne Hrvate. Navikli orgijati sa strastvenim okupatorima Hrvatske kroz povijest  i dalje ustraju, ne žele se odviknuti, raznim prevarama grabe, stilom iz prošlih vremena, zlorabe talentirane koordinatore po dužnostima. Dakle, strastveni oslijepe po željama u neredu, neznanju i ..., Eto, preko kakvih se likova zamračuje bitno – opće ..., svojim zakonima kupuju oprane glave, dok „talentiraniju opoziciju“ obezglavljuju kao „koordinatori“.

Dakle, narod treba reagirati odlučno, kada se ispuni dovoljan razlog, radi općeg dobra. Predsjednici koji ne poštuju načela ne znaju što je opomena ..., i pored pravila života koja opominju kada se urušavaju uvjeti za zadovoljstvo ... Zato pojedinac s talentima kao egoist i više sebe osuđuje, jer ne živi iskonska načela koja opominju da ne postane žrtva - tragična opomena na Zemlji ..., Kada u zajednici nastane agonija - posljedica je ponašanja neurednih pojedinca ..., teret je  koji urušava obitelji i narod ... Pojedincima, trovačima roda i poroda ..., nije mjerilo natalitet koji opominje u ime Života ..., kao pokazatelj zdravlja društva.

Dakle, opomena i uzrok urušavanja općeg dobra su pojedinci u Hrvatskoj, kao što su bili i u staroj Grčkoj i ...., koji sebe oplakuju nakon orgijanja, jer su zatečeni na spavanju. Služeći se, prozirno, nekim logikama i asocijacijama nesvjesno postvarenim, samo su im osobne koristi cilj, a ne i vrijednosti. Eto,kako se na Zemlji širi egoizam, koji zastupaju koordinatori bez talenata ili koji ih luciferski koriste ..., a da nisu svjesni da se zbog želja ne služe glavom.

Po volji i željama čovjek se propadajući i navikava da ograničeno - nečasno životari, uz to nije slobodan ..., jer sloboda je spoznata nužnost, ako nije tako onda je teret, nered, neznanje - prekida dah.

Zadar – Zagreb, prosinac 2017. godine

                                           dr.sc. Ilija Barjašić

predsjednik Pokreta za preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj Život

predstojnik HAZUD-a za poticanje nataliteta u Hrvatskoj  

 

Add a comment

SLOVENSKA PRIVREDA BEZ POSLOVANJA LUKE KOPAR I PRILAZA NA OTVORENO MORE  JE KAO RIBA BEZ VODE

 

„Određeno izabrani sud“ za rješavanje graničnog spora između Republike Slovenije i Republike  Hrvatske, izabran radi nepristranosti suđenja, kako se pretpostavljalo,  a sve da bi se argumentima objektivno razgraničile dvije države.

Što kada se sud prikloni, korumpirano ili iz nekog drugog razloga, pristrano pa sudi u korist jedne strane.

Konkretno Arbitražni sud za granični spor između Slovenije i Hrvatske u samom početku suđenja kompromitirao se, na planetarnom nivou u ovim turbulentnim vremenima, radi slovenskih želja. Slovenci su pokazali kako se služe svim sredstvima do koristi – cilja. Tendenciozno, nemoralno iskompromitirali su Sud što je predumišljaj i dodatno kažnjivo, jer se korumpiralo „časni sud“ .

Dalje, isti sud i nakon izlaska Hrvatske kao stranke u postupku nastavlja suđenje kao „ meritoran“ i donosi  neobjektivnu presudu u korist Slovenije razgraničenja na moru u Saudrijskoj vali. Dakle maskirali su se bleferi, po osobnim željama - isključivo radi koristi, pa pomoću sile kao pravde, ucjenama, prevarama ..., sve ih to prozirno prokazuje kao lukavo – slijepe.

 Utoliko mogu poslužiti kao inspiracija piscima kriminalističkih romana, što bi dalje poslužilo za snimanje filmova, a sve da bi se ismijali režiseri iz Slovenije i suda, kako se ne bi dalje trovalo afirmativnu istinu, logiku zdravog razuma ..., jer sud i nakon što je skupa s slovenskom stranom kompromitiran, što je razlog da hrvatska strana izlazi  iz procesa ..., presuđuje u korist strane koja ulazi u spor strasnim željama ...

Hrvatska očigledno ne treba od jedne prostorno – male države Slovenije ni mora niti kopna, ali Sloveniji treba izlaz na otvoreno more, koji nema bez prisvajanja Saudrijske vale.

 Nekoliko godina prije pojavljivanja Ivice Račana, Kresović i Jadranke Kosor oko „posredovanja“ razumni Slovenci predlagali su da se zamijene (,,izkompenziraju) teritoriji, Hrvatskoj kao zemlji bivšeg Austrougarskog Carstva treba suverenitet nad odgovarajućim prostorom  koji bi povezao Austriju i Hrvatsku ..., i tako bi se rasteretilo slovenske carinske službe i policiju, koje ucjenjujući usporavaju protok ljudi i roba prema Jadranskom moru južno od Pirana.

Prijedlog u ovom momentu određuje tržišna cijena metra kako na moru tako i na kopnu ..., zato Slovenci svojom drskošću dovode u pitanje poslovnost luke Kopar, koja je po gospodarskoj poslovnosti jača od skoro ostalog ukupnog privređivanja Slovenije. Rješenje je na bazi trgovanja, a ne prevara i otimanja uz posredovanja nekih raskrinkanih „hrvatskih građana“  pionira.

Uz napomenu da Hrvatska ima komercijalno skupo more kao adut u odnosu na slovenske kontinentalne planine i doline.

Zadar – Zagreb, prosinac 2017. godine

                                              dr sc. Ilija Barjašić

                       predsjednik Pokreta za preporod hrvatskog duha i

                                             poticanje nataliteta ŽIVOT

                   predstojnik HAZUD-a za poticanje nataliteta u Hrvatskoj     

 

 

 

Add a comment

 

                                  KRALJ JE ODRAZ DUHA NARODA

Mudrost je od duha,  a lukavost je odraz neuredna čovjeka po tijelu.  Otuda  kojekakvi stranci, pomoću svojih stranaka i kvaziznanstvenika Hrvata, ostvaruju svoje želje i vladaju narodom kao okupatori. Dakle, bez ološa iz redova porobljenog naroda ne bi mogle vladati nepozvane lutalice.

Zato kralja, po djelima, treba i bira njegov narod, dok kralj bez djela ili kao stranac bira sam sebe, pomoću stranačja i psihologije za mase – demokracije. Znači, samo kralj narodne krvi može koordinirati u  svojoj zajednici da ne bi odzvanjalo na štetu cjeline. . . zajedništva. Jer kvaziznanstvenici kao pokriće najbolji su mediji zla u svakoj zajednici. Oni ne shvaćaju, kao robovi želja. . , strasti, da su tu da bi u ime dobra pomagali drugom, a prema zasluzi i sebi. Jedinstveni Otac ne prima takvog pojedinca kada želi doći sam, već samo kada čovjek sa sobom povede k Ocu drugog čovjeka kojemu je pomogao u osnovama života ... Suprotno, neznalice po željama umišljaju, pa potom postanu drske varalice, prepoznate kao odraz svoje neurednosti i uzrok su vlastite propasti. Samo osvješćenija duša može kooordinirati i čuvati  svoj narod. Dok se lukavi nametnu maskom, pa prevarama i pravilima materije se pokazuju kao nesvjesne žrtve zla. Dakle, pomoću materije i nagonima oponašaju propale iz Sodome i  Gomore, a što je čovjeku opomena - da bi se čuvao i živio. Tragično je kada vladari ne razumiju ni značenje riječi politika, što se podrazumijeva i upućuje da čovjek ili narod samo žrtvovanjem i angažiranjem postaju skladnija zajednica. A neskladna zajednica odraz je kvalitete vladara i znak da se nametnuo sam.

Zato se u ime sklada zajednice, čuvanja od okupatora i raznih razarača, pretpostavlja i sila radi pravde, pa se izabiru hrabri, a ne smiješni vladari.

 Smiješno je kada se u Hrvatskoj lutalice, kao gosti, nameću hrvatskom narodu za vladare, što proturiječi svakoj logici zdravog razuma i Životu. Ustvari, proizlazi da je Hrvatska država pod pritiskom nereda prikladna za kvaziznanstvenike i neradnike, koji se kao neznalice, vojnici ili političari, po bizantskom poimanju politike, nameću hrvatskom narodu.U porobljenoj zemlji ne treba znanje niti mudrost... što odgovara po nezasitnim željama lutalicama, kao potencijalnim okupatorima da vladaju i urušavaju, jer što je na terenu gore, to je za njih bolje. A hrvatski narod pritišću do izdahnuća – što pokazuje Život u Hrvatskoj i natalitet. Smiješne spodobe ( npr. jugoslavenstvo, kao želja postvarenih eklektika, i njihovoga stvaranja beznađa u Hrvatskoj ), koje bi trebalo samo ismijavati u hrvatskim sredinama kao klaune.

 Hrvatima danas može biti uzor Danska kraljevina, koja nije samo odraz modernističkih ponašanja već i iskonskih načela. Kao i japanska kraljevina koja je nastala prije 2600 godina. Jedna i druga kraljevina - vladavina je . . . kraljeva narodne krvi, a ne nepozvanih i nikada osviješćenih lutalica.

 Evo uzora Hrvatima čuvarima hrvatskog općeg dobra od raznih diverzija na duh naroda, koje mute izvor. U modernim vremenima, Hrvati ne primjećuju dovoljno kako i preko stranaka postvareni stranci ostvaruju svoje ciljeve dok ruše hrvatsko opće dobro. Zato, samo skladna zajednica . . . je snaga i garancija općem dobru, kao uvjet radu i rađanju.  To kralj koordiniranjem u zajednici postiže bilo da je u pitanju red, rad ili zadovoljsvo, kao smisao življenja čovjeku na Zemlji. Čovjeku – biću slobodne volje ne treba nuditi ni udicu ni ribu kada je pored rijeke u svojoj državi. A strancima zajedno s njihovim težnjama - željama, koji se otkrivaju kao slabost, doslovce treba narediti da poštuju Hrvatsku i Hrvate.

Zadar - Zagreb, kolovoz 2015. godine    

                                                 dr. sc. Ilija Barjašić

                           Predsjednik Pokreta za preporod hrvatskog duha i

                                     poticanje nataliteta u Hrvatskoj – Život

                                                                        i                                            

                               predstojnik HAZUD-a za poticanje nataliteta u Hrvatskoj

                                                                                 

Add a comment