PREPOROD HRVATSKOG DUHA

 

Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život logo


Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život Donirajte

Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život

 Člansku pristupnicu pošaljite na našu adresu

 

                                  BIROKRATSKE UREDBE  ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE

 

Hrvatski državni službenici, u istitucijama vladara, uglavnom su orijentirani po željama birokracije, bez samoinicijative i inicijative, „uredbama “, kao Hrvati, formirani su po zakonima materije.Tako čovjeka postvare i želje im se ostvare, čovjek pomoću znanosti prilazi čovjeku kao materiji - stvari. Stilom kao što je i Ernest Mach filozof - mehanicist iskovao, „naučio,“ naviknuo  Lenjina pa ga poslao u Rusiju kao operativca, koji se demonstrirao kao postvareni bezvjernik, odan potrebama inih eksploatatora. Istom šablonom urušavan je i hrvatski narod od strane okupatora - eksploatira. Zato, nakon zla koje je haralo i još uvijek traje prema uredbama birokracije, Hrvatskoj trebaju prosvijećeni vladari, koji su prozrijeli varku pa da kao diktatori kadroviranjem popune državne institucije osvješćenijim Hrvatima. Jer hrvatski službenici u hrvatskim institucijama su navikli pa funkcioniraju kao da s njima i danas upravljaju neki okupatori. Nisu svjesni da su zamka Hrvatima i da djeluju, kao i prije pedeset godina, za interese okupatora - eksploatatora, za njihove ciljeve. Tako su hrvatskim službenicima njihovi gospodari porušili čast i dostojanstvo, manipuliralirajući s njima, zato su djelovali protiv svoga naroda..., a nikada za opće dobro po pravilima Života.    

Naročito bi šefovi hrvatskih institucija trebali znati da se čovjek teško odvikava, i navikava čak i na bolje, da se uljulja i radije  djeluje po starim navikama. Ipak najveća čovjekova mana i vrlina jest što se može naviknuti ( ili odviknuti ) u sredini u kojoj živi. Dakle, s razlogom čovjek propada dok je zaneseno - naviknut po šabloni birokracije, tehnike i tehnokracije. Posebno, kao antihrvati su opasni hrvatski viši državni službenici kao nosioci vlasti, uključujući i crkvene, koji također djeluju po birokratskom uređenju, omađijani radi eksploatiranja demosa, svjetine, „mase“ . . , ponašanje im je odraz egoizma .. .  Inverzijom duša  – tijelo, pa kao diverzanti uruše sami sebe. Eto zašto i kako se čovjek samovoljno urušava, kada nije u skladu s voljom Stvoritelja trpi pritisak i odgovara za počinjena nedjela. Dakle, tvorci birokracije su iz podzemlja, mraka - ekstremni po samovolji, a sve radi materijalnih koristi . . . maskiranjem se „skrivaju“. Zaboravili su da razdvajanjem od volje Oca čovjek samovoljno lako odluta – izgubi se, nezaštićen je pa svoju bit podredi materiji.

Uz napomenu da je čovjek od samog začeća biće - odraz Života, suprotno znanstvenim poimanjima da je čovjek nakon rođenja „tabula rasa“. Dakle, po uredbama birokracije čovjeka se urušava da funkcionira po stvaranim uvjetima i po usamljenoj volji čovjeka, po željama materijalista – eksploatatora, pomoću tehničkih medija - sve usmjereno za navikavanje čovjeka. Primjer  je u Hrvatskoj sudstvo koje očito funkcionira po samovolji i uredbama hrvatske birokracije, koja umišlja i  sudi  u ime interesa . . .

 Samo je Stvoritelj između dobra i zla. A opraštanje i neopraštanje samo je zamka, po naviknutom shvaćanju, čovjeku koji po vlastitoj volji, iz neznanja prihvaća pritisak i trpi. Znači, kada je čovjek na strani dobra - Oca opraštanjem samovoljnom grješniku njegova nedjela se vraćaju kao bumerang. Čovjek, neprihvaćanjem udice odbaci pritisak zla, pa s grješnikom nema ništa, već zaštitnik Otac koji će mu suditi, koji je uvijek između dobra i zla. Dakle, kada je volja čovjeka usklađena s voljom Stvoritelja  on nema ništa sa zlom, nema se čega bojati i može živjeti neopterećeno, i tako ne dopušta da mu se približi, potom pritišće i iscrpljuje. Zlu nije želja da se čovjek oslobodi od nametnutog pritiska i da Bog posreduje. Lukavo zlo kako kada ostvaruje ciljeve i prema situaciji - potrebi, ovisi koliko je čovjek budan i oprezan. Tako ponekad se zlo nametne preko žene da i više urušava; preko strasti, nagona, sile kao pravde, prevara i . . . Maskirano zlo, poznajući narav muškarca i žene, kombinira udice prema njihovim željama,pa navikavanjem ostvaruje cilj, a što uredan čovjek može lako vidjeti, svjetovnim i duhovnim očima.

 Eto, kako svaki okupator svojim mehanizmima pokušava uništiti izrazite muškarce jedne zajednice, i to pomoću slabih jedinki obezglavi narod. Znači, birokraciju kao mašineriju predstavljaju dirigirano slabi pojedinci iz jedne zajednice, koji su skloni služiti protiv svoje zajednice, a nametnu se i djeluju gdje je nered . . , po neodlučnu i zato slabu čovjeku.

Na kraju, strada muškarac i žena, jer nisu bili u funkciji svoje prirode. U Hrvatskoj doista sve funkcionira po kriterijima birokracije,  pomoću odabiranih žena ili muškarca za funkcije koje ne mogu obnašati. Tako zlo prevari i zanesenu ženu koja proturiječi Životu, koja rađanjem lako pobjedi zlo.  Eto zašto i kako  birokracija – demokracija manipulira demosom, dok razara jednu zajednicu pa likuje . . .  

A čovjek kao biće ne može bez svoje zajednice na Zemlji, samo u  zajedništvu-zajednici može funkcionirati, i to kada je volja čovjeka usklađena s voljom Oca, tj.  pravilma Života. Znači da po navikama i samovolji svojoj čovjek strada, gubi smisao, propada sa svojom zajednicom –državom . . .

Kormilareći, čovjek počne plutati kada ne živi po pravilma Života, zaboravi da je zaštićen samo dok je u skladu s voljom Stvoritelja, kao garancijom da se neće nasukati. Dakle, pravila Života i izvlače čovjeka iz loših navika, naviknutog poimanja, po zakonima stvari i tehnike, koje čovjeka okončaju pored beskonačnog Života. Eto kako samovoljan čovjek postane rob po računici lukavog zla, zbog svojih egoističkih i sitnih tjelesnih užitaka, ali posluži i kao opomena u prostoru i vremenu, dok samovoljno pluta u panici, strahu i mraku, samovoljno po svojoj logici  umišlja. ..

 Na kraju, očigledne su posljedice državnih službenika, po uredbama birokracije, i na hrvatskim prostorima:  prazne kuće, nema čovjeka, nema djece... A gdje je čovjek nestao, gdje su djeca . . natalitet? Rekapituliranjem, brodolomaci trebaju vidjeti uzroke lomljave u olujema. . . neuredna  samovoljna kormilara. . .

 Zašto se izgubila intuicija vodiča. . . , zašto su loši kormilari mediji privida, egoisti i robovi. Zašto su bez samoinicijative i inicijative dostojne čovjeku?  

Zato, konkretno u Hrvatskoj, u ime Života, potreban je prosvijećeni Hrvat diktator, koordinator radi navikavanja kako Hrvatu živjeti, raditi - po pravilima  Života, po volji usklađenoj s voljom Oca, a ne po pravilima umišljena čovjeka, koji ne zna da po djelima sam sebi sudi...

 Spašava vjera u Život, po spoznaji, a adekvatno se nagrađuje zadovoljstvom po djelima. Nagrada je natalitet, mjerilo jedne zajednice i pokazatelj koliko to jedna zajednica zasluži, po samokritičnosti...  

 Zagreb, listopad 2015.

                                                                                 dr. sc. Ilija Barjašić

                                                         Pokret za preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta -                                                                                                    ŽIVOT

                                                                                                                    i

                                                           Predstojnik HAZUD-a za poticanje nataliteta u Hrvatskoj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Add a comment

                                   HRVATSKI REFORMATORI I OPERATIVCI

 

Reformatori, kao mediji dobra, su revolucionari, s operativcima potiču i osvješćuju čovjeka. Dakle, da bi netko bio reformator treba biti odraz skladna života, a kao medij idejom budi  čovjeka, narod kada ga se pritišće i zaustavlja, jer vladari bez ideja zaustavljaju kretanje, osvješćivanje. Ostaju u prošlosti, ne žele sebe izlagati budućnosti, što pokazuju svojim ponašanjem. Adekvatno ponašanju sami sebi grade spomenike, točno onako kakvi jesu, o vrijednostima i reformama ne žele ni čuti, jer ih i ne razumiju.

 Tako su i osvješćeniji narodi trpjeli, ali su se izborili i pomoću reformatora ozdravili - postali vitalni. Shvatili su kako se ideja zasluži i ne može se kopirati, isključivo pripada mediju - reformatoru. Zato osvješćeniji narodi i podržavaju svoga predsjednika ili premijera kao koordinatore u državi. Tako je Švedska, davno u nedostatku koordinatora, plaćala savjetnika Francuza Decsartesa da ih pouči, što im se isplatilo, jer su poticani na uredno življenje. Oni su shvatili kakvi su samovoljni pojedinci operativci bez dostatne spoznaje, pa kada se radi i o nametljivim znsnatvenicima, koji su uspješni u nekoj struci, ali i reducirani u koječemu po sudbini i svojoj znanosti.

Isti nisu svijesni da trebaju raditi ono što najbolje znaju, da se tako dodatno pokažu ulogom po svojoj sudbini u svojoj državi. Znanstvenik žrtvujući se u ime skladnog društva, zajednice, radeći što voli i zna, kao što i ratar čini, na kraju ubire zadovoljstvo i za sebe. I pored literature, knjiga o mudrosti, mudraca kao medija, kojemu se ideje nadaju ne može se kopirati. . , što je dato pojedincu po zasluzi. To je vidljivo kao i onog  kojemu nije dato.

S razlogom, u Švedskoj gola egzistencija se pretpostavlja i bit će tako dok budu živjeli u skladu. Dakle, Šveđani su spoznali kako bi pojedinci, i kao znanstvenici, ako ih se ne kontrolira po pravilima života, kao egoisti do cilja išli i silom kao pravdom, tako i osvješćivanje kočili. Znači ego-reformatori uzrokuju po željama, a posljedice su uvjek pogubne. Ne mogu duhovnim predvjediti niti fizičkim okom vidjeti uzroke niti posljedice, kao što je dato mudracima. Zato su opasna “demokratska uređenja“ u kojima kalkuliranja idu u prilog brojčano - količinski većini operativaca, koji i postaviljaju pravila za sebe, da budu jači, pa otkud konstatacija „sila je pravda“. Po takvim pravilima demos – narod strada, jer je sebi za vladara izabrao tendenciozna kvazi-mudraca, a ne pravog koordinatora. Dakle, da bi jedan narod imao kralja reformatora mora ga zaslužiti, a ne neredom urušavati zajednicu, što čine svi narodi u propadanju. Što se događalo kroz povijest ako pamćenje ne vara.

Ljudi ne vide ispred sebe, i pored duhovnih i svjetovnih očiju, jer su robovi strasti – nagona, po volji ne prihvaćaju Stvoritelja, a u njega se lažno zaklinju. Dakle, otrovanom dušom ne žele skladan život, jer u ime skladna života i po ispunjenom dovoljnom razlogu zemaljskog kralja treba slušati i slijediti, a pojedinac bilo poljoprivrednik, vojnik ili znanstvenik, je po djelima odgovoran.

 Toliko i zato su Hrvati proporcionalno skladnoj zajednici kao narod zadovoljani. Ako nisu zadovoljni, dovodi se u pitanje mentalitet – mentalno zdravlje, a čemu je uzrok disharmonija – nesklad. Jer okorjele duše ne žele, ne znaju sebi izabrati Kralja reformatora, koordinatora u ime i radi duševnog sklada. Očito je spoznaja proporcijalna neredu, neskladu što se odražava na vitalnost i natalitet. U biti Hrvati su zaboravili što znači sklad uredne duše. Narodi koji su više evoluirali po spoznaji – zasluzi reducirali su mističnost, pokazujući to i biranjem mudraca - reformatora za vođu. Nakon što su prozreli zamku „nesposobnih-nametljivaca“, koji umišljaju: jedni kao znanstvenici, drugi kao branitelji, treći kao. . , da su za ulogu – funkciju kralja, odlučno im ne dozvoljavaju funkciju mudraca – koordinatora. Koordinator u ime sklada jest medij za ideje, a operativaca ima svih vrsta jedan narod, uvijek ih ima dovoljno za djelovanje. Ukoliko nije tako, kada se operativci nametnu znači čistu diverziju na opće dobro jednog naroda, što se pokazalo i razbijalo o glavu hrvatskom narodu toliko puta.

 Inžinjer skicira ideju koju tehničari operativci razrađuju dok rade, rađaju i vesele se u zajednici. A u Hrvatskoj i danas stranački lideri umišljaju kao tehničari operativci - bez ideja, da po nečijoj šabloni, mogu vladati, šabloni koja nije ni za ovaj prostor niti za ovo vrijeme. Kao puki operativci vladali bi i bez savjetnika, po navikama iz prošlosti, po osjetilnom – emotivnom ističu  se za vidjeti da nisu mudraci – reformatori, koordinatori. To je odraz kućnog odgoja i navika, samo su lukavi što nije vrlina čovjeka, zato se hrvatski narod može sramiti i Boga bojati, jer se sve bilježi.

Zato, Grabar- Kitarović, Milanović, Karamarko i dr. neka racionalno sagledaju po dužnostima kao vladari svoja djelovanja i smjeranja, i preuzmu odgovornost po djelima, ako mogu. Uz napomenu kako za mudre ljude nema tajni jer je tu sve za vidjeti. Zato, navike pukih operativaca po odgoju svih primarnih grupa, reformisti – mudraci trebaju zamjeniti novim – boljim. U prilog konstantaciji da po funkcijama – dužnostima trebaju odgovarati, zbog nedjela. Težak je grijeh producirati žrtve, umjesto žrtvovati se po funkciji u ime općeg dobra -  naroda kojim se vlada.

               

                                                      ZA BOŽIĆ I BOŽIĆNE BLAGDANE

                          PUNO ZAOVOLJSTVA I VESELJA SVIM HRVATIMA

                                         U DIJASPORI I U HRVATSKOJ ŽELI

     POKRET ZA PREPOROD HRVATSKOG DUHA I POTICANJE NATALITETA

                                                      U HRVATSKOJ           

                                                              ŽIVOT

Zadar – Zagreb, prosinac 2015, godine  

    dr. sc. Ilija Barjašić Predsjednik Pokreta za preporod hrvatskog duh i poticanje nataliteta u Hrvatskoj ŽIVOT

 i

 Predstojnik HAZUD-a za poticanje nataliteta u Hrvatskoj         

Add a comment

VJEROVANJE I ZAJEDNIŠTVO

 

Nevjerovati, samovoljno umišljati,  ne živjeti u skladnom zajedništvu . . .   samo je odraz zla – urušenosti - ispraznosti.

  1. A moralno, skladno zajedništvo je odraz reda i snaga za skladna čovjeka, kao uzrok i posljedica vjerovanja.

Tu je u ime života zajednica - zbir obitelji – jednako država, jednako garancija po uvjetima za zadovoljstvo pojedinca. Znači, skladna obitelj po učešću je nukleus koji održava zdravu zajednicu, čuvar je života, osnova, zaštita i garancija pojedincu za zadovoljstvo.  

Dakle, nevjerovanje je uzrok i posljedica razbijene zajednice. . ., kada je čovjek otrovan neredom, po volji, poruši sam sebi sklad, što se odražava na mentalno zdravlje i zdravlje uopće. Bračna zajednica, obitelj i ognjište - posebno su mete zlu, koje pomoću nevjere razara smisao . ., iznutra i izvana. Nakon... urušena obitelj izgubi snagu koja je potrebna za daljnje održavanje sklada. Tako zao duh, dok kupujući duše na razne načine, spletkari da oslabi pojedinca, obitelj i državu. Sve preko i radi šarenila po kojem čovjek robuje tijelu, a da nije svjestan da se tovi kao nevjernik, a živi kao bolesnik. . .; tako nezasitni robovi nagona, uvijek konačno – završe tragično po volji . . ., urušavajući zajednicu. Dakle, ova pouka jednako vrijedi za sve pojedince, obitelji i narode na Zemlji.

Konkretno, uzornost je smisao življenja i pokazatelj koliko čovjek potiče prema pravilima života.

  1. Logika i moral su u funkciji sklada. Po spoznaji, samokritičkim promišljanjem i djelovanjem slijedi uvid kojim se adekvatno pokazuje neuredni medij zlog duha, koliko sputava prilagođenim zamkama, u prostoru i vremenu.

 A uvjek ostaje Život kao konstanta, zaštićen po pravilima života, po spoznaji iznenađujuće jednostavan, bez kvazispecijalaca. . .

Prorok Izaija, koji je prozreo mučitelja operativca - medija zlog duha, točno mu proriče „. . . ti, koji uništavaš druge duše, obitelji, životinje i biljke, ti prokletniče ako ti se nitko ne suprostavi kada dostigneš svoj cilj, postat ćeš žrtvom svoga cilja ...“ ,  što može prozrijeti svaki uredan pojedinac u službi zajedništva, po kojem vjeruje. . . Opasan je medij zla kao – pojedinac, obitelj ili jedna zajednica, s tendencijom daljnjeg trovanja skladnih, čistih duša.

Nakon, neuredni zavarani prividom, po svojim željama, stradaju kao mazohisti, a što je urednima opomena za samokritičko djelovanje da zajedništvo akumulira snagu, ili se uruši po neuredno - samovoljnoj duši na Zemlji.

U konkurenciji za zajedništvo i vjeru život je smisao i nagrada, uvijek proporcionalan ponašanju po pravilima života, pojedinca, obitelji i države, s tendencijom zajedno i skladno po općoj volji koja jest. Prokleti obično žrtvuju jedno – zajedništvo, bitno; mediji zla kao operativci u službi su protiv dobra. Dakle, pojedinci i narodi su tvorci svoje sudbine. . .  gdje jesu, a mjerila su im ognjišta, čast i dostojanstvo, a zadovoljni su i veseli koliko su zaslužni dok se natječu u zajednici, po volji.

 Dakle, izblefirano neuredni, zaneseni prividom, dalje u mraku pokazuju neznanje, umišljaju u podzemljima svojih idola i po željama za sebe, jesu opomena, kao razarači zajednice. Takvi pojedinci po ispunjenom dovoljnom razlogu, na razne načine već dugo urušavaju hrvatsko zajedništvo, a pokazatelj je neskladnost zajednice.

Zlo ne razumije da nema alternative zajedništvu, zato svim iskušenjima na ovim prostorima Hrvati trebaju odoljeti radi skladnog zajedništva, u što se vjeruje.

Vjerovanje je odraz skladna zajedništva, pojedincu, obitelji i državi vrijedno i korisno, kao zalog i razlog za dalje, a uvijek po volji slijede afirmativni rezultati, ukoliko je skladno s voljom Stvoritelja – koordinatora.

  1. Nema pojma zašto se ne može poimati! Zamka je lukavost kao svojstvo životinje što čovjeku ne priliči, pa neuredni pojedinci ljudske vrste nisu lukavi - niti mudri, već po volji i željama postvareno truli, pa kao bezdušne stvari nemaju osjećaja, ne znaju što hoće, samo zaneseni žele. . , a kada im se želje ostvare propadnu, propadaju proporcionalno željama. Takvi Hrvati pojedinci, hrvatske porodice i stranci, kao lutalice po Hrvatskoj, sa svojim prikladnim sredstvima blefirajući kockaju se životima, rutinirani nameću se kao rušitelji zajedništva.

 Vjera je uzrok i posljedica konkretnog zajedništva. Vjerovanjem u Jedno i Apsolutno, praktični vjernici se očituju djelovanjem i djelima. Vjernici – nevjernici odnos je proporcionalan – kao znanje i znanost, nevjernici ne vjeruju u ono što jest. Dok u ime koji Jest znanje osvjetljava temelj, a spašava vjera.

Porušena zajednica je odraz nevjere, po volji je konačna.

 

U Zagrebu, siječanj 2016.                                                    dr. sc. Ilija Barjašić

                                                                        Predsjednik Pokreta za preporod hrvatskog duha

                                                                                    i poticanje nataliteta u Hrvatskoj                             

                                                                                                           ŽIVOT i

 Predstojnik HAZUD-a za poticanje nataliteta

                                u Hrvatskoj        

 

Add a comment

MEĐULJUDSKI ODNOSI U HRVATSKOJ ODRAZ SU STVORENIH UVJETA

Poremećeni međuljudski odnosi su odraz čovjeka koji, po volji, urednošću proporcijalno pokazuje skladno funkcioniranje. Dakle, samokritičan čovjek je odraz spoznaje za uvjete i razvoj međuljuskih odnosa.

Egoizam je zamka po prividu, kada se roditelji ne žrtvuju za budućnost, za svoju djecu pa bilježe konačnost i beznađe u zajednici. Poticanje u ime vrijednosti ili samo koristi, reflektira se na terenu za što se potiče - a odražava se proporcionalno kao posljedica. Sve se odvija na ognjištu, temelju na kojem se roditelji žrtvuju radi djece – života, zadovoljstva. Ako nije afirmativno, egoizam je zasjenio pravila života, pa generacija svojim ponašanjem ne nastavlja život preko djece, već urušava zajednicu, zadovoljstvo i smisao življenja na Zemlji.

Što sve u Hrvatskoj nije po pravilima Života? Hrvat ne će novo, bolje, lustraciju. . . ne će katarzu na ognjištu po cijenu časti djece, Života. Ne zna da se varalica može otkriti na više načina: ako oslabi intuicija vidi se fizičkim očima ili po tragu kako se pokazuje – otkriva. . . Vjera spašava zajedništvo, a ne nevjera, razdvajanje, varalice. . , po volji, ali zato su i odgovorni. Varalice svoja nedjela pripisuju, kada mogu, časnim ljudima, koji su čisti i zadovoljni životom, dok sami u agoniji vrište kao jarci.

Konkretno, produžene ruke u službi policije - okupatora, protiv su političkih uznika, kao časnih domoljuba, koji su se u ime časti i dostojanstva osobno izlagali pogibli zbog svoga naroda. Dok janjičari po navici okupatora, prije i danas, papagajski pripisuju narodu NDH nedjela koja su oni činili, mučeći i ubijajući narod kao pomagači okupatora, na ognjištima Hrvata u Hrvatskoj. Po njihovim konstrukcija ispada da su časni Hrvati mazohisti.

Holokaust je, kada narod izgubi rat na svom ognjištu pa mu okupator piše povijest i zakone, što se Hrvatima događa . . . Dakle, holokaust osvajača . . . Naročito holokaust koji su započeli Srbi 1990. godine kao okupatori pod motom spaljena zemlja, a Hrvati se branili još jednom na vlastitim ognjištima. Dakako, kao odraz ispunjenog dovoljnog razloga po Hrvatima kao naivnim domaćinima, jer se nisu preventivno čuvali od okupatora i produženih ruku izroda iz samog hrvatskog naroda, kojima su osobne koristi ispred vrijednosti, što je svojstveno i svim eksploatatorima i janjičarima. Dakle, takvi pojedinci nesvjesno nevjerni čine diverziju na život.

Suprotno, politika je djelovanje po volji u bezbrojnim mogućnostima za opće dobro i to: pamćenjem, mišljenjem, apstrahtiranjem, žrtvovanjem za skladnu zajednicu . . . A ne kao hrvatski sofisti da manji ili nikakav argument, ispiranjem mozgova, narodu prikažu većim. To im je umišljeni cilj i tako se ponašaju po uzetim funkcijama bez odgvornosti, što je svojstveno: nevjernicima, janjičarima, kurvama dok se poigravaju životom - zajedništvom. . . Prokletim je sila pravda, pa dok traje. Dakle, hrđave vitice u obitelji ili državi, robovi su i na razne načine uništavaju najbolje pojedince jednog naroda. Jer ne znaju što je čast i dostojanstvo, radi čega su časni ginuli na svojim ognjištima kao Matija Gubec i drugi uzorni Hrvati. Radi poticanja - usporedbe i ravnanja Hrvatima danas. Matija Gubec nije se dao omesti, niti se mirio dok su okupatori uzimali pomoću poreza i raznih davanja 10 – 12 % od prihoda. A što reći danas kada se Hrvatima, pod pritiscima, od primanja uzima od 60 – 70 %. Ovo je Hrvatima holokaust koji proživljavaju dok gosti pričaju o holokaustima, gosti kojima je i danas jedini cilj samo porezi radi kojih su i došli u Hrvatsku, a koje ubiru od Hrvata baš u Hrvatskoj.

Gosti i janjičari toliko pomućeni, pa paralelno – istovremeno i danas kao i prije 1970. -e i 1980. -e ističu da se njihovi preci nisu borili za NDH, Hrvatsku niti 1918. niti 1941. niti 1945. niti 1970. niti 1990. . . NDH je za njih i danas tek slučajna država koja je obnovljena 1990.godine. Po takvim konturama, uglavnom, se i danas hrvatske stranke natječu dok iz svojih redova prevarama biraju predsjednike i vlast nad Hrvatima i od 1990. -e do danas. Doista ovakva ponašanja, odnosi i trpljenje priliče mazohistima, jer Hrvati kao većina dozvoljavaju varalicama kao manjini po “zasluzi“, tj. rutini očeva im - po moralu, da ubiru poreze od Hrvata, što je i smisao njihova gostovanja. Zašto mazohisti opranih mozgova opraštaju nedjela i veleizdaje varalicama? Toliko nezasitnim i drskim da i nakon neuspjeha po dužnostima usude se vrijeđati, dok i dalje urušavaju obnovljenu državu NDH iz 1990. godine. Iz svojih ureda kao urednici udruženi, na sve načine perfidno ubiru i troše poreze, progone časne bivše političke uznike i ostale časne Hrvate, koji drže do dostojanstva i općeg dobra, boreći se za NDH, protiv tendencioznih susjeda dok ometaju Hrvate specijalnim ratovima, i podrivaju Hrvatsku, jer im ne odgovara NDH.

Danas su bivši politički i svi ostali časni Hrvati kompleks hrvatskim janjičarima, jer su uzorni – časni, borci i za socijalnu pravednost, jer nisu egoisti kao postvareni hrvatski vladari, koji su perfidni kao što su bili i za vrijeme Jugoslavije – velike Srbije . . , protiv općeg dobra Hrvata, kao i dok su radili za eksploatatore, kao i danas, oni bi opet u šumu protiv NDH, radi poreza.
Učesnici nereda pojave se, kao bleferi - varalice, u ime općeg dobra, da bi baš takvi uništavali opće dobro, jer ne znaju što je ognjište – djeca. Čudo, prevare narod, prezentirajući se u orkestru svojim autoportretima i autobiografijama. Prevare naivne omađijane radi poreza koje ubirući, eksploatiraju i uništavaju. Prevareni i „naivno-moralni“ . . . sa i po sudjelovanju crkve u Hrvata, kao savjetnika kako nevjernima opraštati nevjere. . , dok stoljećima rastaču i urušavaju život kao cjelinu. Neradnicima – lopovima zajedničko je podjela poreza, jer tko ne radi zlo radi. Blefiranjem, u magli za njih je moderno „nove reforme,“ a ništa u skladu sa stvarnošću, što neuredne – neradnike, po navikama, čini ego nevjernicima. Dakle, slijepi, postvareni, odraz su nereda, nevjere, varalice, sila im je pravda, kada je u pitanju njihova gola egzistencija. Zato, kao njihov stampedo nepozvanih može samo sila zaustaviti . . . Zato uredne zajednice imaju vojsku čuvare, a ne samo neke znanstvenike koji samo površno opisuju i konstatiraju štetu. Primjerno preventivna obrana spašava u borbi protiv „divljaka“ koji su kako kroz povijest tako i danas uništavali „osvješćenije“. Neradnici, papagajskim načinom propagiraju radi osobne koristi. I tendenciozno su ujedinjeni. Uvijek su odraz ispunjenog dovoljnog razloga, pošast za ravnanje – bilo da se radi o obitelji ili zajednici.

Radi ognjišta, časti i dostojanstva – čovjek se ustaje, radi i odgaja svoju djecu . . . Dakle, vjernici i nevjernici se tako pokazuju po ispunjenom dovoljnom razlogu, po konkretnom u braku ili zajednici, na ognjištima dok postoje. Pravila života, vjera i vjerni spašavaju ognjišta, dok nevjerni ruše i iscrpljuju . . .

Varalice u dubokoj komi ne će, ne žele katarzu po cijenu časti – djece – života. Dok naivne varaju - stalno pričaju o varalicama - o sebi. Ne zanimaju ih vrijednosti, žrtvovanje . . , služe se tendencioznim šablonama u ime religija koje se na Zemlji nadmeću. . . , pokazuju koliko potiču na vjeru ili nevjeru, samo ometaju duše u prostoru i vremenu. Čovjek, posesivno stvorenje zaobilazi vrijednosti, dok svojom voljom razara sklad. Zlorabi automnost po volji . . . Varalice ne mogu biti samokritične niti kritične, zato nisu vjerni ni svijesni. Isti urušavaju zajednicu. . . što se vidi i što govori koliko je hrvatski narod žrtva okupatora i njihovih sluga. I nakon toliko opomena te „kvalitete“ vladaju kao rutinirani, dok ih „kvalitetna“ opozicija samo kritizira . . . Što i dalje opominje da se Hrvati ne žrtvuju u ime - djece. Porezi kako kroz povijest i danas u Hrvatskoj izazivaju. Jer odani prividu okupatori stimuliraju drogom, alkoholom i neradom, što su sladunjavi darovi od strane eksploatatora: zavaraj, zavadi pa vladaj - uništi. Tako su i hrvatski „branitelji“ prevareni bombonima – mirovinam pa nisu u funkciji svojoj zajednici.

Okupatori funkcioniraju po prokušanoj šabloni, po kojoj su se obračunavali i sa Indijancima, nakon droge uzeli su im zlato, teritorij. . . i proglašavali sebe kao izabrani - pobjednički narod.

Masonerija starih Egipćana kao duhovna vertikala kompleks je svim eksploatatorima, a njihova masonerija postvaruje radi materije i pomoću materije. . , isključivo zaokuplja golom egzistencijom. Zato kršćanstvu trebaju reforme, jer je čovjek neosviješćeno biće kojemu je uglavnom još uvijek sila pravda, i prevarama u začaranom krugu žrtvuju čovjeka kada mogu. Svojom voljom pokazuju sebe, svojim ponašanjem i raznim varkama, falsificiraju, uvjeravaju i razaraju dok osvajaju. . . Njima mađioničarima crvena boja s najvećom valnom dužinom sibolizira komunizam, a straše komunizmom koji nikada nije zaživio kao društveno uređenje . . . zapošljavaju amoralne koji im služe za propagandu. . . , zato je povijest učiteljica.
Tako je revolucija jednako sila, dok se evolucija guši, čine nesklad pomoću neznanja i straha što im kod nepismenih uspjeva kako bi ih eksploatirali.

Kakav je to Bog kojeg pomoću religija svećenstvo pokazuje proturiječnim, u svojim poimanjima i odlukama pa nije kategoričan, proizlazi iz izjava velikih svećenika, što govori o njima, ne o Bogu koji kategoričan jest, utoliko kvarnom čovjeku asistira, očito robovi gole egzistencije orgijaju.

Zdrava zajednica jest odraz snage u zajedništvu, koja se prezentira po izborenom i ništa više. Uredan čovjek na Zemlji treba čuvati prostor i zajednicu. Tomu se nesvjesno suprostavljaju varalice.

Neurednom paojedincu i zajednici smetlište je zajedničko, a smeće uzrokuje vatru . . .

Zagreb, ožujak 2016. godine

                                                                     dr. sc. Ilija Barjašić
                                                 Predsjednik Pokreta za preporod hrvatskog duha

                                                      i poticanje nataliteta u Hrvatskoj Život
                                                                                             i
                                            Predstojnik HAZUD – a za poticanje nataliteta u                    

                                                                              Hrvatskoj

 

Add a comment