PREPOROD HRVATSKOG DUHA

 

Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život logo


Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život Donirajte

Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život

 Člansku pristupnicu pošaljite na našu adresu

Dakle, iz ljubavi se pomaže slabima, a spašeni su više po milosti nego po zasluzi. Tko prilazi Isusu i vjeruje u Život i spašen je… U odnosu na Evu, kao lašca koji truje ljudski rod.., Magdalena se vrati Ocu – Životu, osloni se na čuvara pravila Života Isusa – nadu koja osvjetljava put Života.., svjetlo i nada za izgubljene u mraku, za omađijane koji bi ordinirali, formulirali i koordinirali po sebi u svojoj stvorenoj agoniji.

Zato se razvratna Eva pokazuje tragičnom u odnosu na Magdalenu, koju po molitvi Isus primi i oživi. Znači, čovjek je po volji odraz svojih djela. Kao i Eva, zanesena strašću pozvala zmiju u gnijezdo, na ognjište djece svoje, žrtvuje ih kao dobro …

Dakle, lukavim lašcima ljubav služi kao maska dok uvjeravaju i truju, jer ne razlikuju dobro od zla. Zato Eva koja nema ljubavi ne traži oprost grijeha. Konkretno, tako se u Hrvatskoj prezentira predsjednica stranke ORaH Mirela Holy, ona bi abortusima ubijala hrvatsku djecu, a one koji se rode ubijali bi drogom, znači Hrvate bi usmjeravala beznađu .., Ako prevari Hrvate i pobijedi na izborima u Hrvatskoj regrutirat će ginekologe da to rade po uputama … Njoj se pridružuje ministar zdravstva Varga – varka zbog legalizacije narkotika, bez kojih orgijanje s Evama i nije potpuno,

Dakle, zlo se odražava proporcijalno lažima, a lažac po svojim djelima odražava zasluženo proklestvo.

Ranjena Magdalena se spašava molitvom i obraćeništvom u ime Života. Kao biće razuma prestaje biti žrtva strasti u društvu smrtne Eve . . . Eto zašto i kako Magdalena pretvori beznađe u novi život.

Obraćenici se tako spašavju od ludila pa ne truju druge, ne urušavaju život u suradnji sa sotonom.

Dakle, nakon neredom stvorene agonije, Eva je konačna i opomena, dok će Magdalena na beskonačnom putu slaviti Život.
Koliko Eva Adamu laže, toliko je tragična, svojim orgijanjem uzrok je beznađu… Eva u ludilu ne zna da čovjek po slobodnoj volji griješi i sudi sam sebi, čime se pokazuje drugima u svome očaju. Jer je razvratništvom odabrala zlo – prokletstvo…

Obraćeništvo čovjeka spašava … koji zavaran prividom i neredom – zaboravi pravila Života… Pored vjere i nade urušena Eva – ne ispovijedi se i ne zatraži oprost, zato je tragična i ne živi, jer izgubila je vjeru u život i nadu kao pomoć Svoritelja.

Ovim izlaganjem lašcu s maskom ljubavi na znanje! kako i zašto se gubi snaga i pravi značaj, takva ljubav odražava praznu ljušturu koja razdvaja i iscrpljuje. Što je za istaći, uzrok je prokletstvu, koje nastupi kada se čovjek suprostavlja pravilima života. Jer urušena lažna ljubav se očituje da ne poštuje Život, što se vidi kao tragičnost i opomena. Tako je dok se zastupa luciferstvo s maskom ljubavi… dok maglom trujući, iscrpljuje i razdvaja.

Doista sve je za vidjeti potom i spoznati, a ljubavi ne trebaju atrbuti i trovači. Dakle, lašci su zamka djeci .., koju ljubav krasi i čuva od nereda i magle.., što je garancija nastavaka života na Zemlji…

A preko bioloških roditelja koji ne žive po pravilima Života, urušava se Život, jer nisu samokritični, pa su iskušenja i balast djeci, jer ljubav im posluži samo kao maska za obmanjvanje.

A smisao je da se čovjek na Zemlji pokazuje kao dobro, a vidi se kao pojedinac, obitelj ili zajednica kojoj pripada, kakav je čiji je i kamo teži… sve drugo su maske i puste želje lašca. Koliko je kao čovjek pozitivn, poticajan – ili isprazan, odraz je ljubav ili maska ljubavi, kao lažac ljubav koristi kao masku da laže, a što je očigledno…

A vjera i nada izvlače iz blata i podižu na svojim krilima, pod uvjetima da se ne brkaju strasti i ljubav. Neredom se ne živi, izgubi se vjera u Život i nada…

Add a comment

Čovjek, opomenut i potaknut prepoznao se u zemaljskim uvjetima kao odmetnik, kao duša u uvjetovanom tijelu, koja je svojim djelima ispisala svoju sudbinu i sebi sudila. Dakle slijedom …, obraćenik je čovjek koji počne živjeti u skladu s načelima Života. Duša na Zemlji, kao subjekt se usklađuje s tijelom i drugim objektima kako ne bi trpjela patnje, posljedice odmetničkih navika. Dakle, obraćenik prihvaća uvjete, misiju osvješćivanja …, spoznajom. Čovjek kao obraćenik je svjestan svoje sudbine  na Zemlji, kao stvorenje na ognjištu, u svojoj zajednici. Znači, svojim djelima odmetnička duša je sama sebi presudila …, a Život uvjetuje kako  djelovati u ime obraćeništva, kako se služiti neformalnom konverzacijom, u zemaljskim uvjetima u svojoj zajednici, s čovjekom i sa Stvoriteljem. Kako dijalogom uspostaviti zdrave međuljudske odnose …, funkcionalno razumijevanje s ostalim vrstama života, tj biljnim i životinjskim vrstama na Zemlji, tako da svaka jedinka na Zemlji, u zajednici sa zahvalnošću doživljava zadovoljstva … Disciplinirano, redom, radom - apstrahiranjem i  neformalnom konverzacijom, obraćenik sebi otvara nebesa. Obraćenik se uvijek zahvaljuje Stvoritelju, dok se nezahvalnom i oholom odmetniku vatra na ognjištu gasi. Vatra je indikator koji pojedinca opominje po djelima, s mjerom se pali i gasi u ime Života. Odmetnik nakon opomena doživi posljedice kao bumerang - kaznu Božju, što ga potiče na samokritičnost, spoznaju da su lukavost i laž oruđa u arsenalu odmetnika. Dakle, odmetništvo je odraz nezahvalnosti i oholosti, u sudbinski darovanim uvjetima, a što se konkretno očituje urušavanjem zajedništva …, raseljavanjem i podvojenošću naroda …, najvećom nesrećom koja se može dogodi jednom narodu...  Vjesnici iz zajednice ukazuju na opomene, koje izgubljeni narod trebaju poticati i usklađivati obraćeništvom u ime Života.

 Židovi su svoj raseljeni narod poticali i religijski obojanim metaforama …, nakon odmetništva more se razdvojilo Židovima – kao robovima u Egiptu, da se vrate u Izrael. Vratili su se proporcionalno žrtvovanju …, njihov disciplinirani rad i red bio je zalog da im se vatra nije ugasila na sudbinskim ognjištima. Spoznali su da je uzrok nesrećama egoizam, preko materije kao zamke …, mazohizam i sadizam, sve kao bumerang po otrovanoj volji. Spoznali su da  im je snaga u zajedništvu - poticaj žrtvovanju u ime općeg dobra …, u svojoj su zajednici prepoznali mudrace, medije kao dar Oca. Dakle, spoznaja je i odraz samokritičnosti, koja je potaknuta načelima Života …, a odmetništvo odraz ega, želja, nereda, neznanja ... Tako opominjani patnjama, spašava se raseljeni narod, bude i potiču podvojene duše. Raseljeni narod sam sebe svojim nedjelima opominje da se obrati …, ili suprotno, odmetnički narod se gubi. Nema slučajnosti, sve se događa po volji i egoističkim željama, zamkama privida, sve dok se narod tako ponaša.

 Lukavi egoisti, odmetnici – trovači naroda svojim atributima …, „inteligencijom“ sofističkim stilom životare u uvjetovanom tijelu, kao konačni gubitnici. Postvareni i dalje ne shvaćaju da je tijelo duši uvjetovano po željama iste, po djelima, sudbini, kao odmetničkoj dodijeljeno. Odmetničke želje duše, i  u formi tijela, prokazuju tendencije na Zemlji. Ubiru mazohističko odmetništvo, dok sadizmom dalje truju, čime izazivaju patnje, prokletstvo kao odraz nezahvalnosti pojedinaca ili naroda. Nezahvalni se opiru Životu, pa ne rade što trebaju - znaju, već ono što ne znaju … To se događa i u Hrvatskoj, lukavi se nameću i nametnu kao neodgovorni vladari u Hrvatskoj.

 Po cijenu općeg dobra, radi osobne koristi razaraju zajednicu, jer žetvu ne dijele prema načelima Života, što je zamka da čovjek posrće. Dakle, čovjek je po djelima i žrtvovanju uzor ili opomena …, obraćenik sa zahvalnošću ili oholi odmetnik.

Lukavi odmetnici, zaneseni uvjetovanim tijelom svoje duše, ne žele shvatiti da se gola egzistencija pretpostavlja, jer je čovjek biće razuma. Opomenama Stvoritelja potican je da se osvješćuje na osvjetljenom putu. Pored životnih načela Oca, ne treba čovjeku „inteligencija“ radi osobnog „snalaženja“, radi gole egzistencije, čime se služe lukavi  odmetnici, obojanim emocijama na Zemlji, jer su konkretno robovi privida. Samo spoznaja -  u ime Života - ima smisla obitavanja čovjeku na Zemlji, a koja se zaslužuje žrtvovanjem, kao i bezuvjetna sloboda. Kvaziumjetnici – „znanstvenici“ na Zemlji koriste atribut inteligencija, što često proturječi znanstvenim metodama, kada egoistički, tendenciozno djeluju samo u ime koristi, što je razina životinje. Čovjek kao obraćenik prepoznaje razne modernizme, koji opominju da je zajedništvo snaga i zalog za obraćeništvo, čime se opominje i  raseljeni narod da se žrtvuje za opće dobro. Po tom obraćenička duša živi smisao na Zemlji, jer sebe razlikuje od svoga uvjetovanog tijela, u kojem spoznaje sebe - Život, nakon što je kao odmetnička bila zaboravila. Raseljeni narod u ime Života treba doživjeti katarzu, spoznati i vratiti se u Hrvatsku, za koju je sudbinski predodređen. Dakle, inteligentno snalaženje, po željama - pored načela Života, oruđe je želja, pataloški obojano – snađi se ... To je sofistička „pobjeda“,  isticanjem manjeg argumenta, uz napomenu da nezahvalni i oholi u svojoj agoniji ne prepoznaju savjetnike… Hrvatski odmetnici su se postvarili - otuđili da ne bi „odgovarali“ po svojim djelima. Koliko se potakne opomenama, toliko je narod svjesno uočio zamke koje razdvajaju, raseljavaju.

Povratak Hrvata, hrvatskog raseljenog naroda u Hrvatsku najveći je neriješeni problem, koji su neki narodi kroz povijest uspješno rješavali i rješavaju.

Zagreb, srpanj 2021. godine.

                                                               Dr. sc. Ilija Barjašić

predsjednik Pokreta za preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj Život

 predstojnik HAZUD-a za poticanje nataliteta u Hrvatskoj                        

 

 

Add a comment

                           STRADANJE HRVATA OD I SUSJEDA KRŠĆANA

  

Bleiburg je Hvatima još jedna opomena ..., i danas kada se Austrijanci i kao „zastupnici“ katoličke crkve, skupa sa svojim austrijskom svjetovnim vlastima, protive kršćanskim načelima. Još jednom su  duboko povrijedili dostojanstvo Hrvatima. Austrijanci su kakvi jesu, što su i pokazali Hrvatima davno prije - preko Zrinskih i Frankopana, kroz Prvi svjetski rat, pokazali su i skupa s Talijanima i Srbima podjelom hrvatskih zemalja. Što je uzrok teškim posljedicama za Hrvate ..., i nakon Prvog svjetskog rata, i Rapalskim ugovorima  uz asistenciju Pariza ..., u prilog Italiji i Srbiji.  Hrvate iscrpljene u borbama za druge  predali su Beogradu, drskom – okupatoru. Da bi na kraju svoja nedjela pripisivali Hrvatima i NDH, koja nije nikada prema tuđim teritoriju pokazivala pretenzije, niti su Hrvati nekoga ikada eksploatirali. Naprotiv, kroz stoljeća branili su se od grabežljivaca. Bleiburška  tragedija, posljedica je  – lakovjernosti kroz povijest Hrvata, jer nisu dovoljno poštivana načela Života i zato su odlučivali lašci; Beograd, Rusi, Englezi, ...

Koja ironija, opet Hrvatima se sudi na Bleiburgu..., zabranjuju se katolički obredi za stotine tisuća hrvatskih nevinih žrtava, stradalih na austrijskom teritoriju ... Kao što se o tragediji u Novom Mestu Zrinskih i Frankopana odlučivalo  u Beču, tako je Beograd odlučivao o tragediji na Bleiburškom polju i KRIŽNIM PUTOVIMA na hrvatskim prostorima ..., što je trajalo sve do 1991. godine. Desetljećima zločinci se vraćaju na mjesta zločina (Knin, Zagreb, Gospić ...) i lažima negiraju svoja nedjela, braneći Hrvatima prilaz bezbrojnim stratištima tolikih žrtva hrvatskog naroda, od Austrije do Grčke. Poznato je da se zločinac vraća na mjesto zločina ... Zato Hrvati trebaju samokritički propitkivati uzroke, zašto su maskirane okupatore olako puštali u svoja dvorišta ..., dok je Život poučavao i opominjao Hrvate na njihovim povijesnim prostorima, na kojima se danas prisjećaju i dostojanstveno odaju počasti žrtvama palim u borbama, kroz povijest, za opstanak hrvatskog naroda. Adekvatno mjesto  je Udbina - Krbavsko polje za okupljanje Hrvata, radi sjećanja ... da shvate razloge tolikih stradanja i od Turaka, od kojih se do danas nisu oporavili ..., a dok su branili Beč i Budimpeštu. Zato Hrvati katolici, trebaju iz riznice pamćenja sjetiti se zašto i kada su skrenuli s pravoga puta i dozvolili tako strašnu tragediju ..., toliko puta prevareni od „prijatelja“  Austrijanaca, Mađara ... Samokritički, zašto tragedija Hrvata na Krbavskom polju ima veze s Bleiburškim poljem i tragedijama koju su Hrvati doživjeli.

 Stradanjem kralja Zvonimira, Petra Svačića, Pakta konventa i Ivan od Paližne  (Poličnika) ..., u vrijeme kralja Zvonimira, u jedanaestom stoljeću Hrvati su po broju stanovništva bili kao Talijani ili Englezi ..., a danas ... po uzrocima loše posljedice odzvanjaju hrvatskom poviješću, po zasluzi.

Danas je Zagreb odgovoran za sve ovo što se događa,  s repovima bivših okupatora rasutih po Hrvatskoj, da se i dalje progoni i raseljava Hrvate, jer se balansira željama lašca. I Austrijanci i dalje smatraju da još nisu kao lažni egoisti prozrijeti. Varaju se, za Hrvate su jedna od većih preboljelih rana ..., Zrinski i Frankopani ... Prvi  svjetski rat ..., potom ... Drugi svjetski rat i ... Sada opet osude ... kopanje po bleiburškim žrtvama, lukavo i to preko katoličke crkve.

Bleiburško polje, posebno simbolizira sudbinu Hrvata ..., „spašavajući se“ ..., izloženi od Engleza egzekutorima - Beogradu i ruskim trabantima. Dozvolili su Srbima da izmasakriraju hrvatski narod pred očima svijeta i kršćana, koje su stoljećima kao PREDZIĐE KRŠĆANSTVA  čuvali od Turaka . Razlog  je zato Bogom dano  hrvatsko podneblje koje izaziva zle narode, posesivne i bezdušne: Austrijance, Mlečane, Mađare, Turke, Srbe ...,  koji i dalje sude i eksploatiraju hrvatski katolički narod. A katolička crkva se usklađuje s okupatorima, tako je reformirana, pa kako kada konstatira i blagoslivlja ..., događaje, sadašnje i prošle. Jednako koketira sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koja, iz Beograda kao i iz Zagreba, potiče svoje Srbe na daljnja osvajanja i ratove na hrvatskim prostorima. Pored materijalnog eksploatiranja, takvim je lašcima prije svega cilj urušiti čast i dostojanstvo Hrvatima, što je temelj ognjišta. Lažac, je uvijek lažac jednako kroz stoljeća kao i danas. „Duhovni i svjetovni lašci“ su strasno otimali materijalna bogatstva hrvatskog naroda ... Za ovo vrijeme odgovorna je ova generacija. Jer očigledno, nametnuti svjetski cirkusanti –vlastodršci, u ime nekog „društvenog uređenja“ nanose štete hrvatskom narodu preko Bruxellesa (Talijan, Antonio Tajani, prvi čovjek Europskog parlamenta u Bruxelles, javno potiče na okupaciju dijelova hrvatske države) . Hrvatima je problem Zagreb, odnosno kadrovi po Hrvatskim selima i gradovima. Preostaje počistiti smetlište nereda s hrvatskih prostora, toliko nakupljeno kroz povijest ... Znači iz poznatih razloga Hrvati su posrnuli !!!. Zlo se uvuklo na ognjišta hrvatskog naroda, koje Hrvate raseljava i ..., kao robove eksploatiraju ih Austrijanci, Englezi, Francuzi ... Očito hrvatske institucije, instruirane su preko poslušnog Zagreba i antihrvatskih kadrova ..., koje danas sustavno ne funkcioniraju u ime hrvatskog općeg dobra. A ne funkcioniraju zato, jer su kadrovi „duhovnih i svjetovnih elita“ u institucijama po talentima oko nule ..., institucije u Hrvatskoj su programirane. Konkretno, kadrovi su uzrok urušavanja hrvatskog općeg dobra, od vrha piramide u Zagrebu što se očituje na terenu.

Kada bi janjičari realno ocijenili svoje uloge spoznali bi da su produžene ruke lašca, a kao opomene potiču Hrvate na raseljavanje i neslogu ...

Zato prema opomenama,  odgovornost je Hrvata s „više talenata“ u Hrvatskoj i inozemstvu, radi zalutalih i odmetnutih na povratak iz Austrije, Njemačke, Engleske ..., u Hrvatsku ... Da izgrade tvornice, ŠTO MOGU ..., razvijaju  zapuštenu poljoprivredu, stočarstvo, koriste prirodno bogatstvo hrvatskog mora, ... Bez odlaganja poticati povratak svih Hrvata  koji se nalaze izvan Hrvatske da gordo zastupaju Život u Hrvatskoj.

Sve govorancije po svjetovnim i crkvenim zdanjima - Hrvatima su kroz povijest slabo vrijedile - neće ni u buduće. Prema očiglednom, na hrvatskim prostorima više se išlo u prilog lašcu, dok je izrabljivao i ponižavao Hrvate u Austriji i drugdje ... Jer lažac preko nametnutih pojedinaca u institucijama i dalje se okomljuje na Život Hrvata uopće. Zato neka Hrvate krase djela, a ne neki lažni prijatelji.

Prvi i Drugi svjetski rat započeli su postvareni grabežljivci radi podjele konkretnog - svijeta, u čemu su sudjelovali i sudjeluju i spomenuti narodi, u čemu Hrvatska nije sudjelovala, a žrtava je imala kao malo koji narod na planetu.

Zadar – Zagreb, ožujak, 2019. godine

 

dr.sc. Ilija Barjašić

Pokret za preporod hrvatskog duha i       

poticanje nataliteta u Hrvatskoj Život

predstojnik HAZUD-a za poticanje nataliteta u Hrvatskoj

                                                                          

Add a comment

OPOMENAMA OSVJEŠĆIVANJE - OBRAĆENIŠTVO

Hrvatu čovjeku je zajedništvo uvjet svih uvjeta za čuvanje i unapređivanje međuljudskih odnosa, na prostorima gdje Hrvati obitavaju. Uglavnom ..., zajedništvu je zamka sebičnost pojedinca kojom se urušavaju dostojanstvo i ognjište ..., a Život piše i ostavlja trag za vidjeti. Život je uzrok pojedincu da kao razigrano biće djeluje u zajednici i prema zasluzi se veseli - u ime općeg dobra, kao odraza kolektivne svijesti. I tako vrijednosti i koristi zadovolje pojedince da žive Život u darovanim uvjetima, Zavaran materijalnim - golom egzistencijom, samovoljni odmetnik iz zajednice postane ohol, sebičan, arhanđeo ..., usprotivi se Ocu, što proturječi skladnom Životu Oca i sina, smislu Života. Zato odmetnuti bakljanoša, po svojoj samovolji samo životari. Doista, svemu je uzrok strasna sebičnost pojedinca, koja zamuti vodu, što se odrazi negativno u zajednici. Dakle, varalice se samovoljno blefiranjem nameću u ime Života ..., pa iz svoga zahrđalog kuta tumače Život. S obzirom da je čovjek sklon navikama, pod raznim pritiscima može postati rob lašca. A Život nas uči i pored duhovne duše da ne trebaju čovjeku posrednici sa svojim atributima, ne trebaju mu lašci. U kraljevstvu Stvoritelja čovjek – čovjeka spašava poticanjem prema načelima Života. Suprotno, u hrvatskoj  zajednici često vladari i znanstvenici strastveno, iz jednog kuta, služe interesnim grupama, čime se ne zastupa Život. Tako vladari, svećenstvo, vračevi i ne žele djelovati u zajedništvu u ime afirmativnih istina, što potiče na dijalog i spoznaju. Zaokupljeni samo svojom bakljom i kako obmanom blefiranjem nadići Stvoritelja – Oca ..., uvjeravajući čovjeka i pored očiglednog,, da lažac ne postoji. A lažac „zaboravlja“ da tek kada se misao poklapa s afirmativnom stvarnošću je dobro. Osvješćenijima je smisao, dok Život piše ..., na putu iza sebe ostaviti uzoran trag za sljedeće generacije. Na putu - čovjeka lutalice zavaraju lažima ..., tako sam sebi zamuti vodu, a Život ga opominje .... Sve religije skupa - kako se prezentiraju po čovjeku - ne mogu biti savjetnici Životu, već obrnuto Život savjetuje. Čovjek demonstrira Život po Stvoritelju, a ne po lašcu, što nadilazi svako ljudsko tumačenje, koje izmiče i samo ostavlja trag za vidjeti, po djelima na putu. O Životu čovjek pored Stvoritelja nema što zboriti, već samo djelovati i veseliti se. A Život je konstanta, čovjeku koji traži dostojanstvo kao temelj na ognjištu dok se igra, veseli i ogleda o Život. Zato i muškarac i žena, kao bića, nisu slučajnost da svojim različitim ulogama djeluju u ime Života. Ukoliko po ulogama i dužnostima tako ne djeluju zapravo i ne žive Život. Dalje, nisu svjesni, kada proturječe ulogama, proturječe direktno Životu. Tako samovoljom i željama, iščašene sudbine nisu u funkciji Života. A čovjek kao pojedinac, obitelj ili zajednica u ime Života se vesele i uzorno djeluju. Dostojanstvo se čuva i stvara samokritičnošću, a dnevnom inventurom čovjek osvjetljava propuste i prepreke na putu. S obzirom na mogućnosti i bitno, sve ostalo je uzaludno grebanje po površini, naočito bez odlučnosti. Linijom manjeg otpora „duhovni i svjetovni“ vladari, čovjeku ispiru mozak. Pomoću emocija kontroliraju i zaustavljaju proteste na ulicama, kako im odgovara. Zato su Hrvati konkretno odraz lažnog ega koji ne znaju što je žrtvovanje i Život. Afirmativno ne djeluju, jer ih obraćeništvo ne krasi, a Život se prezentira po ulogama svakog pojedinca u narodu i po udjelu u kolektivnoj svijesti. Očigledno Hrvati s razlogom trpe, jer su zamijenjenim ulogama muškarci i žene zamutili vodu i zato je u narušenim uvjetima na hrvatskim prostorima veći mortalitet od nataliteta, čime opominje Život. U Hrvatskoj inverzijom uloga Života, zavarani lažnim egom muškarac i žena žele biti što nisu, pa se u Hrvatskoj umjesto Života pokazuje ništa. Iz riznice pamćenja, kronološki kroz povijest, po sjećanju - opomenama, naivnim Hrvatima kao domaćinu mazohističke kazne ... Strastveni stranci kao okupatori i eksploatatori tendenciozno desetkuju najuzoritije, pa raseljavaju Hrvate, urušavaju uvjete, veselje i natalitet u Hrvatskoj. Svoje zle namjere, u skladu s vremenom i kretanjima na planeti, sadistički provode. Hrvati s dostojanstvom su im prepreke kojih se rješavaju preko janjičara i žena, do svojih ciljeva ..., samokritički za što su odgovorni muškarci Hrvati kao lovci. Čovjek kao pojedinac i kao narod pod pritiscima često ne odoli iskušenjima, a janjičari pritišću i više od strasnih okupatora ... Zato za rad, rađanje i veselje treba očistiti ognjište ... Jer su geni nepopravljivi po kojima im se odražava biografija. A hrvatski narod niti ne računa na najslabije vitice u lancu, kao napasti i poruke koje urušavaju zajedništvo. Zato pojedincima koje se lustrira određuju i uloge u zajednici a ne obrnuto kakav je slučaj u Hrvatskoj. Potomci janjičara stoljećima, generacijama se instaliraju kao produžene ruke zlu ..., nelustrirani su prljavi i zato su, protiv hrvatskog općeg dobra. Nesvjesni, duhovni slijepci nisu odgovorni, već Hrvati „ s više talenata“, jer nisu odlučni u borbi protiv zla. Stanje u Hrvatskoj pokazuje, izabrani predsjednici i od 1991. godine, samo ih je porijeklom bilo par diskutabilnih Hrvata, dok ostali i nisu bili porijeklom Hrvati. Zato Hrvati moraju u institucije najodlučnije kadrovirati najbolje po biografiji. Jer kadrovi kroz institucije su nosioci vlasti i slika za vidjeti. Dakle, Hrvati ne smiju dozvoliti da nepozvane lutalice, i preko žena u Hrvatskoj, kroje sudbinu a Hrvate guraju u ponor. Uz napomenu da Hrvatske cirkusante – vladare usmjeravaju i neformalne grupe kako urušiti i njima prilagoditi hrvatske zemlje; preko sporta, droga, raseljavanja, abortusa, raznih udruga, neobrađenih polja, zavaravanje Hrvata preko mirovina i dr... Uljezi i janjičari dok ruše uvjete Hvatima i dostojanstvo, strasno se naslađuju po svjetskim skijalištima i plažama na račun hrvatskog naroda, koji pod pritiskom harača iseljava - napušta svoja ognjišta – nestaje, što se smatra najvećom nesrećom koja može zadesiti jedan narod.

 

Zadar- Zagreb, ožujak 2019. godine

dr. sc. Ilija Barjašić

predsjednik Pokreta za preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj Život

 predstojnik HAZUD-a za poticanje nataliteta u Hrvatskoj   

Add a comment