PREPOROD HRVATSKOG DUHA

 

Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život logo


Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život Donirajte

Preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život

 Člansku pristupnicu pošaljite na našu adresu

                  ANGAŽIRANJEM I POTICANJEM ZA HRVATSKO OPĆE DOBRO

               ( Molimo da se uključe svi Hrvati kao savjetnici – uopće ljudi dobre volje)

 

 

 

Do sada pisanom riječi i predavanjima Pokret za preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj – ŽIVOT – stvorio je, na osnovi samokritike, uvod za daljnje sudjelovanje Hrvata mišlju, riječju i djelima u pravcu općeg dobra. Očekujemo od svih koji su nas pratili i koji će nas pratiti dalje da dograđuju, svojim savjetima i djelima, našu misao pa da nam to prijeđe u naviku i postane tradicija. Pokret će djelovati u pravcu općeg dobra da nam zbog života i zadovoljstva to postane obveza, i da od drugih naroda budemo viđeni kao uzoran narod. Dakle, da nam brižnost za opće dobro postane navika, da se svi uključe svojim obolom i kritikama tj. savjetima. Kako bi se ova ideja bez prekida poklapala sa stvarnošću u smjeru života . . .  potrebno je da nam uredno angažiranje po navici ZA – JEDNO postane spoznata nužnost. Pokret svakom pojedincu, dok sudjeluje, želi prvo mjesto, adekvatno što se pravedno nagrađuje otvaranjem horizonata kao smisla življenja na Zemlji, zarađenog po sudbini baš u Hrvatskoj. Danas, pepelom prekriveni,  smisao i ljepota življenja otkrivaju se preko konkretna i specifična pojedinca. Dakle, u Hrvatskoj sudjelovat ćemo po spoznaji, u konkurenciji . . . . a poticanjem, tj. djelovanjem zaslužit ćemo … Svaka sudbina koja nije uvjet zadovoljstvu odraz je ogoljelih stvari i posljedica stvaranih uvjeta, što je ostvarenim stilom pogubno za međuljudske odnose kao i vladanje jednom zajednicom, uopće kada se iz bilo kojih razloga tako čini a ne vidi se kompleksnost. Realno, čovjek je fikcija u smjeru dobra, nikada završena priča – od misli pomoću riječi do djela. Dakle, trojstvo koje tvori čovjeka, što zapravo čovjek i jest, a urednošću dalje čovjek dočinjuje svoju sudbinu. Očigledno se pokazuje, u istinu ne treba uvjeravati jer svi razlozi su tu koji nam pomažu da tako realno i vidimo. Dakle, razlozi su stvarani po čovjeku iz razloga i zbog razloga a ako su za uvjet životu iz dobra su proizišli. Konkretno, Hrvati su dočinjanjem odraz uvjeta stvaranih po razlozima. Čovjekovo angažiranje se mjeri i po tome koliko je vremenski racionalan, obično kada ga ne krasi uredno kretanje posluži se prividom, prema stvaranim pravilima. Potom, u tako stvaranim krizama čovjeku preostane samo želja i vjera bez pokrića koje su zasnovane na tendencioznim uvjeravanjima. Nakon i utoliko imaginarni slučaj rukovodi pa kako ispadne, a da čovjek iako može dosta aspstrahirati prepušta se tendencioznima (bez osobnog učešća) ne znajući kako će ispasti i kakav će rezultat polučiti od Zemlje do Neba. Budimo realni i dostojanstveni, ne opravdava našu lošu sudbinu (bez sudjelovanja u tvorbi vlastite sudbine zasnovane na dobru) tendencioznost, niti se može pravdati jer je stvaran dovoljan razlog što je uvijek adekvatno i uvijek pravedno, a što se naročito treba naglasiti. Uputnije je okrenuti se trajanju pa po zasluzi rasti, jer oni koji nisu izdržali propali su. Dakle, tek sad si svoj, što znači nagrada je život kao vrijednost u Apsolutu, evolucija po spoznaji a ne obrnuto. Doista, riječ je o evoluciji iz ljubavi Stvoritelja koji prati svoje stvorenje. Pored reda apsolutnog Stvoritelja suvišne su tendenciozne konstrukcije stvorenja kakve uglavnom jesu, (popuštanjem stvarateljima) pogubne su za život, uvijek opake jer se istini dodaje. Pokazalo se kroz cijelu povijest da se to čini uglavnom (zaobilazeći vrijednosti) zbog osobnih koristi, zato danas čovjek više ne vjeruje jer ga uglavnom svi uvjeravaju da vjeruje, potom čim počne vjerovati prevare ga. Učešće s dobrim djelima tj. tvorbi razloga, ubuduće neka se čovjek orijentira prema očiglednom, iskonskom bez tendencioznih tutora. Dakle, čovjek se treba vratiti baš tamo gdje je skrenuo s puta, imajući na umu da se očigledno prekriva, da bi se lakše manipuliralo čovjekom.   

U Zadru, veljača, 2009.  

                                                 Pokret za preporod hrvatskog duha i poticanje  nataliteta u

                                                                    Hrvatskoj – ŽIVOT

                                                                                                   Dr.  sc. Ilija Barjašić                                                                                                                               

Add a comment