SEOBA HRVATA S IRANSKIH PROSTORA NA PROSTORE EUROPE

 

Zašto se, kroz povijest, Hrvati toliko iseljavaju iz svoje domovine, sa svojih ognjišta…? Uzrok je disharmonija u orkestralnom ponašanju Hrvata… neprilagođenost u ime općeg dobra, što izaziva oporbu.

Tisuću godina je trajalo putovanje Hrvata od Irana do Jadranskog mora.  Nesreće su poticale i potiču iseljavanja i raseljavanja Hrvata kroz povijest, što je posljedica raštimanog orkestra zajednice … S iranskih prostora krenuli su u neizvjesnost[I1] … Samo ih je zajedništvo održavalo i dok su doseljavali na nove prostore. Hrvati se na svojim prostorima održavaju proporcionalno koliko su samokritični obraćenici. Nisu ih poticale opomene, zato i danas posrću i iseljavaju po istim uzrocima, više ih se iselilo nego što ih ima u Hrvatskoj.

 Kralj Budimir – Tomislav, u ime Života, poticao je hrvatski narod na rad, rađanje i zajedništvo, što je zalog za veselje u zajednici. Materijalno bogatstvo – uvijek izaziva susjede – neradnike …, pa sofistički smišljaju konstrukcije, kojima Hrvate međusobno zavađaju, potom ih okupiraju i eksploatiraju. Kroz povijest, Hrvate su susjedi, uvijek istom šablonom, uz pomoć hrvatskih janjičara, porobljavali, eksploatirali i obezglavljivali …, zavadi pa vladaj. Posrćući, hrvatski narod odolijeva iskušenjima proporcionalno obraćeništvu u ime Života, zajedništvom u zajednici. Utoliko, samokritikom Hrvati odolijevaju pomoću načela Života. Očigledno Hrvati su često žrtve oholosti, nezahvalnosti, potom farizejštine …, jer po lošim navikama ne rade, ne rađaju i zato im izostaje veselje, a što je čovjeku sudbina u zemaljskim uvjetima.

 Grgur Ninski, učio je i djelovao – po načelima Života …, borio se za opće dobro hrvatskog naroda. Kritizirao je oslanjanje Hrvata na odmetničke narode ..., što je uzrokovalo premještanje Ninske biskupije i Grgura Ninskog kao biskupa u Biograd - Skradin... Poticao je Hrvatski narod da samokritičkim stavom odoli iskušenjima, da spozna snagu zajedništva. Analizirajući uzroke - hrvatski narod je žrtva samog sebe …, jer hrvatski pojedinci - janjičari, dijele narod i tako urušavaju hrvatsku zajednicu. Dakle …, uzrok je dijeljenje hrvatske zajednice, pod utjecajem lašca, okupatora.

Knez Budimir –Tomislav krunjen je kao kralj Hrvata sam sebi stavio kraljevsku krunu na glavu, uz nazočnost Grgura Ninskog, što je izazvalo podjelu svećenstva, zbog korištenja hrvatskog jezika i glagoljice, umjesto latinskog jezika i pisma. To je izazivalo sumnju i pitanje je koliko je Rim bio dobronamjeran prema Hrvatim.,

Misao – ideja, riječ i djelo upućuju i odlikuju čovjeka ili narod, da se tako ponaša, što izaziva zavist odmetnika na Zemlji, u carstvu Oca – Stvoritelja. Božjeg medija, pojedinca ili jedan narod, lažac uvijek pokušava zaustaviti, što se Hrvatima kroz povijest i događalo. Sotona - lažac okomljavao se na riječ da zaustavi djelovanja i djela - prema načelima Života.

Tako se Rim suprostavljao  i Bogumilima, preko njihova jezika i pisma, na hrvatskim prostorima u Bosni. Kao što su i Turci okupatori osporavali hrvatski jezik na hrvatskim prostorima. Jednako su se ponašale Austrija i Mađarska, uvodeći njemački i mađarski jezik za vrijeme perfidnog zajedništva. Štrosmajerov ilirsko - srpski pokret odabrao je i prilagodio štokavštinu, pored čakavštine i kajkavštine, čime se Srbi strateški nameću po hrvatskim prostorima.

Istim tendencijama Srbi su napisali Novosadski pravopis, kojim su ugrožavali hrvatski jezik. Čemu su se suprostaviljali Hrvati: Finka – Babić – Moguš 1971. godine tiskajući Hrvatski pravopis, radi čega su ih Srbi proganjani.

Obnovljenom Nezavisnom Državom Hrvatskom, Hrvatski pravopis se vraća u funkciju hrvatskog jezika… Nakon …, Srbi reagiraju u povoljnom trenutku i preko Željka Jovanovića, ministra u vladi Zorana Milanovića, ponovo Hrvatima nameću Novosadski pravopis.

Jezik je rad duha jednog naroda, nema jezika nema naroda. Isus i sv. Ivan upozoravali su Židove kada je latinski i grčki jezik ozbiljno potiskivao židovski jezik u Izraelu, ukazujući na farizeje kao uzrok.

Pitanje je: je li netko pozvao Hrvate ili su sami doselili na nenaseljena pusta prostranstva u Europi, koja su po njima nazvana Hrvatska.

Koliko je Vatikan koristio Hrvate za svoje potrebe po svojim zakonima, i zašto se dijelio Hrvatski narod od bilo koga - izaziva sumnju. Očigledno, od tada su Hrvati na ovim prostorima bili žrtve nereda, nakon urušavanju zajedništva. Dakle, dok su se oslanjali …, razni okupatori, planirajući  navikavanjem su ih urušavali …, zato Hrvati gube samopouzdanje i samoinicijativu. Mađari, poslije i Austrija, tendenciozno se udružuju s Hrvatima u zajedništvo, na štetu naivnih Hrvata, u zajedništvo u kojemu su izginuli zadnji hrvatski kraljevi.

U borbama s Turcima dok su Hrvati spašavali Mađare i Austrijance …, Europu, umjesto zahvalnosti, rukovođeni svojim interesima … Austrijanci ubojstvom Zrinskih i Frankopana obezglavljuju hrvatski narod, jednako kao što su napravili Turci pobjedom hrvatskog plemstva na Krbavskom polju.

Nakon Kralja Tomislava, oslabljeni Hrvati udružuju se s Mađarima, koji su tendenciozno dokrajčili hrvatskog kralja Zvonimira, potom i posljednjeg kralja Petra Svačića… Kakva su to zajedništva u kojima su pogubljeni hrvatski kraljevi i uništeno hrvatsko plemstvo.

Stradanjem Zrinjskih i Frankopana, Hrvati su  prije i poslije iste probleme doživljavali i s Mađarima …, ponižavanjem i ubojstvom Matije Gupca i drugih časnih Hrvata. Dakle, od sedmog stoljeća pa sve do danas - Hrvati su imali iste probleme, kao žrtve susjeda. Oslanjali su se na zajedništvo s tendencioznim susjedima, umjesto na svoje hrvatsko zajedništvo s Ocem, Stvoriteljem.

Paralelno s Austro – Ugarskom i Turci su bili pogubni za hrvatski narod, naročito nakon pobjede na Krbavskom polju, uništavali, ponižavali i sramotili su Hrvate.

Za već dosta iscrpljene Hrvate, lukavi Srbi, desetljećima i prije raspada Austro – Ugarske, pripremali su se za okupaciju Hrvatske, kao najkrvoločniji okupator od prvog svjetskog rata, posebno nakon drugog svjetskog rata pa sve do 1995. godine.

Dakle, Srbi su na razne načine uzrok milijunskih žrtava Hrvata …, i danas specijalnim ratovima urušavaju hrvatsko opće dobro…, uz pomoć hrvatskih janjičara. Orkestralno se prilagođuju uvjetima, raznim načinima zavađaju pa vladaju i eksploatiraju Hrvate.

Katolička crkva je prihvaćena radi hrvatskog zajedništva, a pokazala je po očiglednom, koliko je služila i koliko služi Hrvatima, što se mjeri po raseljenosti i padu nataliteta. U 12. stoljeću Hrvata je brojčano bilo koliko i Engleza ili Talijana…, a kada su Turci počeli napadati Hrvate bilo ih je petnaest milijuna, a Hrvata osam, danas Turaka ima sto milijuna, a Hrvata niti osam milijuna, skupa s iseljenim Hrvatima.

Prateći kroz povijest Hrvate na ovim prostorima …, krivi su sami Hrvati: odmetnici – janjičari, koji radi osobnih materijalnih koristi dijele i uništavaju hrvatsko opće dobro. Još više su krivi časni i talentirani Hrvati koji dozvoljavaju da se hrvatski janjičari množe. Hrvati su krivi i zato što dozvoljavaju da neke nacionalne manjine, kao produžene ruke svojih matičnih naroda,  stvaraju nered u Hrvatskoj, sve radi daljnjih pretenzija, okupiranja i eksploatiranja Hrvata.

Samo su Hrvati - uz Oca, Stvoritelja - zaslužni i odgovorni za obitavanje u Hrvatskoj i postojanje Hrvatske na Zemlji.

Zadar – Zagreb, kolovoz 2022. godine

                                                                Dr. sc. Ilija Barjašić

                                    Predsjednik pokreta za preporod hrvatskog duha i

                                             poticanje nataliteta u Hrvatskoj Život

i

                                          predstojnik HAZUD-a za poticanje nataliteta

Add a comment

 IDEALISTIČKI UTOPIZAM KAO ORUĐE FARIZEJA

 

Prirođenom voljom -  duša čovjeka je često sama protiv sebe, i pored načela Života i Stvoritelja.

Otac ne obećava, On svoja stvorenja podržava adekvatno njihovoj prirođenoj volji, ukoliko je usklađena djelima u ime Života. Suprotno, čovjek odmetnik je, idealističko – utopističkim  konstrukcijama, inteligencijom – „snađi se“, zamijenio rad neradom, uz asistenciju laži; odmetnik lažnim obećanjima nudi čovjeku sve bez rada - više i suprotno od Stvoritelja, Oca. Otpočeli su lukavo „inteligentni“ trgovci na trgovima ..., u orkestru s posrednicima farizejima, koji tumače Život, i samog Stvoritelja. Inteligentni egoisti. specijalizirali su se kao predstavnici raznih religija, znanosti …, u funkciji faraona kao pokrovitelja. Na općem planu obećavaju ono što „masa - ovce“ žele, tako ih kontroliraju, mogu raditi koliko i što žele …, a imati što hoće, baš kao kukavice. Inteligentni lažac obećanjima navikava i kupi čovjeka da bude žrtva nerada. Dakle, odmetnik – neradnik, zavjerom protiv Života, čovjeku poruši samopouzdanje, samoinicijativu i samokritiku kao garanciju kojom čuva sebe na ognjištu, da ne postane lutalica. Čovjek kao obraćenik zna da su konstrukcije idealizama i utopizma i prevare, kojima se odmetnici orkestralno protive načelima Života …,  dok nameću ljudske zakone i lažna obećanja, pomoću kojih kupuju, kontroliraju i podvajaju čovjeka, sve svode na nerad, što je zavjera Životu. Očigledno, u ljudskom egoizmu utopizam – idealizam i zakoni čovjeka odraz su neznanja, varka su po kojoj čovjek posrće u životinjsku, osjetilnu razinu. Razinu, gdje se biće razuma odrekne sebe, svoje biti, u zamjenu za urušenog odmetnika.  Konkretno, i tehničkim „napretkom“ …, oruđem za rad, čovjeka se kao razigrano biće u zemaljskim uvjetima, radi veće koristi pretvori u roba. Paralelno, tehničkim sredstvima za javno priopćavanje tendira se da čovjek postane roba, kao proizvodi koje je sam proizveo. Lažac postvarenjem kupuje duše proizvodima robova samih, sve pomoću idealističkih konstrukcija po kojima se čovjek otuđuje sam  od samog sebe, ljudske vrste. Kroz povijest, pojedinci odmetnici su se pomoću lažnih obećanja, obojanih idealizmom, postavljali iznad Boga, a od prevarenih masa stvarali su carstvo mrtvih. To su činili i čine svi farizeji, onda i sada, dok naivnom čovjeku obećavaju ono što želi, više od Boga, Stvoritelja. Odmetnici, preko raznih religija i svjetovnih vladara, spuštaju čovjeka u osjetilnu razinu – ništavilo, i to dok mu nude, raznim lažnim obećanjima, golu egzistenciju bez rada, što proturječi Životu. Lažac, sve iz kuta pohotno – osjetilne razine, egoističkom varkom propagira osjetilnu razinu, što proturječi razumu čovjeka i načelima Života. Zlorabi volju čovjeka, pa čovjek, naviknut raznim obećanjima, radi sam protiv sebe, zaobilazeći rad , rađanje i veselje.

 Nakon skretanja s puta Života, Otac zavedenu dušu uvijek opominje, ukazuje na zamke. Pohotnu čovjeku se izopači volja, pa se egoistički razmeće i tehničkim stvarima kojima robuje. Čovjeka, s neusklađenom voljom s načelima Života, može se naviknuti i prevariti, što faraoni – farizeji znaju pa koriste sredstva za javno priopćavanje …, i stalno nešto nude čovjeku …, lažna obećanja kojeg tako pretvaraju u  bezdušnog roba. Posebno kvazi „mudraci“, kao predstavnici raznih religija, koji kao odmetnici – farizeji čovjeku nude otrov po željama, dok ga uvlače u carstvo mrtvih. Ovosvjetovni faraoni uz pomoć znanstvenika …, idealističkim maskama…, svojim pravom i pravednošću, sve po svojim zakonima i propisima …, gordog čovjeka otuđuju od Života, kao Božje stvorenje.

 Zato se čovjek Hrvat, u ime uzornosti za koju je predodređen, treba samokritički čuvati u  Hrvatskoj …, u ime Života. U zemaljskim uvjetima – čovjek kao razumno biće, kada je prevaren, samovoljno proturječi sebi - kao žrtva privida, zamki što nude okupatori – eksploatatori, farizeji, a sve obojano lažnim obećanjima. Farizeji su čovjeku opomena, jer po svojoj izopačenoj volji propadaju skupa sa svojim robovima. Takve volje i želje su uzrok propasti perzijskog carstva, rimskog carstva, egipatskog carstva …, kao i današnjih carstva, kojima su uzor a ne opomena, u carstvu su mrtvih. Propala su potaknuta svojim zakonima, egoističkim željama, idealističkim težnjama, što ih odaje kao odmetnike …, dakle, prevareni služe kao opomene, jer su odlučili sami sebi presudili po imenu, djelima.

Mudraci – filozofi, prema načelima Života, svojim ponašanjem, angažiranjem konstantno potiču …, ali u srednjem vijeku se pojavljuju i  tendenciozni teolozi, koji su kategorično – idealistički …,  svojim farizejskim stilom otpočeli tumačiti - iz kutova mytosa i logosa - samoga Stvoritelja, Oca; u ime sebe, svojim voljama. Govoriti o Bogu kategorički kao posrednici - govore o sebi, svome  neznanju, jer tendenciozno određuju ostalim stvorenjima kako mogu i smiju pristupati Ocu …, kojemu je svako stvorenje po imenu specifično i odgovara svojevoljno, svojim djelima Bogu, Stvoritelju, i sebi u skladu sa Životom. Dakle, svojom specifičnošću, adekvatno svaka jedinka komunicira sa Stvoriteljem, i  ne treba tumača o Životu. Dovoljan razlog prokazuje da ne priliči odmetniku kategorički tumačiti Boga. Odmetnici, svojom neusklađenom  voljom sa Životom odlutaju i izgube se u mraku, pa se zaborave vratiti na svoja sudbinska ognjišta. Što nesvjesno podržavaju zavarani teolozi i znanstvenici utopističko – idealističkih želja. Znanstvenici, u funkciji faraona, pomažu propagirati i navikavati na privide - po svojim neusklađenim voljama i željama.

Na trgovima se prodaje privid s velikim obećanjima, lažac sve rješava praznim obećanjima da više prevari, radi materijalne koristi i velikih apetita. Lančano, proporcionalno - geometrijskom progresijom, množe odmetnike i stradanja …, po volji – prihvaćanjem praznih obećanja u zamjenu za svoju dušu. Kategorični sofisti – nesvjesni prosvjetitelji, radi osobnih koristi nude lažna rješenja. U Hrvatskoj, gledano kroz povijest, kada su Hrvati prihvaćali sofiste stradavali su od raznih okupatora i svojih janjičara, jer su prihvaćali utopijska, idealistička rješenja eksploatatora, dok je narod ubirao beznađe. U skladu  sa željama, pohotni odmetnici, kao farizeji cirkusanti i obredima uvjeravaju narod u svoju nadnaravnost, a kao neradnici - samo oni prevarama imaju i materijalne koristi, u ime perverzija. Navikavanjem kontrolirati Božja stvorenja, duše - mogu samo najveći „teolozi – farizeji“, što  prokazuje njihov očigledni nesklad s Ocem, Stvoriteljem. Lašci, nisu svjesni dok u mraku truju u ime faraona…, koji, kao opomena čovjeku, ne mogu pobijediti Život …, jer ne znaju da je sve iz Života. Zato se očituje očigledno da je svaki lažac konačan, po svojoj volji i svojim željama i djelima: zamka je samom sebi, dok se maskira idealističkim maskama. Egoističko - materijalni apetiti su otrov za njega …

 Ovosvjetovnost je uvjetovanost za obraćeništvo, spoznaju, rad, rađanje i veselje…, gdje se nezahvalni, oholi  lukavo - kategorički predstavljaju kao posrednici između čovjeka i Boga, suprotno načelima Života;  tendencijom da kao odmetnik proturječi Životu i bude iznad Boga. Samovoljno, čovjek idealističkim zakonima putuje za pakao. Nema slučajnosti, ako čovjek, po volji, trguje s lašcem, koji ga obećanjima zavede na Zemlji.

Ovosvjetovnost je od Oca – Stvoritelja, a ne lašca, stvorenja koje i svojim idealizmom nudi razne zamke, kojima truje, kupuje i pretvara čovjeka u roba. Dakle, lažac je izopćeno Božje stvorenje, suprotnost Životu, koji svojim i „utopističkim idealizmom“ predstavlja zlo – pakao.

Na Zemlji, kao neradnik - odmetnik „idealizmom“, „inteligencijom“, tendenciozno proturječi težnji, spoznaji …, načelima Života.   

Zadar, srpanj 2022.godine

                               dr. sc. Ilija Barjašić

predsjednik Pokreta za preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj Život

predstojnik HAZUD-a za poticanje nataliteta u Hrvatskoj

Add a comment

HRVATI PRAVOSLAVCI

 

HRVATIMA je dužnost poticati djelima u ime zajedništva, potoci se slijevaju u rijeku po sudbini. Posebno potomcima Hrvata, žrtvama Turaka, Srba, Madžara,… čiji su predci, kao katolici pod raznim pritiscima prelazili na islam i pravoslavlje. Dakle, pohotni okupatori, kao nepozvani gosti, tako su se ponašali na hrvatskim ognjištima. Hrvati su, kao naivne žrtve, olako dopuštali primatima da ih porobljavaju. Narodi koji se ne žrtvuju u ime općeg dobra postanu žrtve zla Hrvati katolici, stoljećima obezglavljivani i razjedinjavani…,  i pored loših iskustava, robovski se i danas oslanjaju na raznorazne potencijalne okupatore, koje prizivaju. Pored načela Života narušeno im je samopouzdanje.

Ovom temom o hrvatskim pravoslavcima potičemo Hrvate da u ovosvjetovnosti - po načelima Života spoznaju smisao obitavanja u Hrvatskoj, na Zemlji.

Zašto i kada se duša - čovjek zanesena tijelom, materijalnim šarenilom odmetne, pa dalje trpi i pati.

Nema slučajnosti za Život, Hrvati su i danas odraz ponašanja, kojim dočinjaju svoju sudbinu. Sve je odraz Života, koji potiče Načelima i ne trebaju mu zakoni čovjeka - odmetnika. Život prihvaća časne obraćenike, dok su oholi odmetnici uvijek gubitnici po svojim željama. Obraćenik je samokritičan, u skladu sa Životom traži oprost grijeha, moli se i kaje…, radi spoznaje -prosvjetljenja – otvaranja nebesa.

Nakon silnih pritisaka kroz povijest, HPC - a nastavlja djelovanje na hrvatskim prostorima, misiju u skladu s načelima Života, u ime hrvatskog općeg dobra. Svojim obolom potiče hrvatski narod na obraćeništvo, svojim iskustvima odolijeva svim napastima zla. Ne osuđuje Carigrad koji se nije oglasio dok je HPC - a bila pod raznim pritiscima, kao niti Europsku pravoslavnu Crkvu u Parizu. Pored Stvoritelja – Boga, Hrvati pravoslavci nemaju razloga bojati se, dok zastupaju Život.

Stradalo svećenstvo HPC - e 1945. godine - veliki je zalog da će svojom misijom žrtvovanjem i dalje slaviti Boga. Hrvatima kroz prošla stoljeća izostajala je budnost, što je Srbija kao okupator hrvatskih prostora koristila i ostvarivala svoje želje, devastiranjem hrvatskih prostora i zabranom rada HPC - i.

Dovoljno je pogledati dokument : „Ukaz srpskog kralja i SPC – e,“ kojim zabranjuju djelovanje svim pravoslavnim crkvama na prostorima Hrvatske. Zaključili su, zajedno sa SPC - om kao mentorom, da su Hrvatsku na svoj način osvojili i uključili u svoju paklenu veliku Srbiju. Imovinu HPC - e prisvojila je SPC – a. Takvo ponašanje SPC – e Carigrad nije reagirao ni osudio, kao ni 1945. godine, kada je okrutno stradalo ukupno svećenstvo HPC – e. Dakle, lukavi nepozvani gosti Srbi, rukovođeni ovosvjetovnim prividom, pokazali su se kao okupator zajedno sa SPC – om kao mentorom.

Od samostalnosti Hrvatske i 1991. godine, na svim hrvatskim prostorima od 10. st. Hrvati svih vjeroispovijesti solidarni su s Hrvatima pravoslavcima i HPC - om, kao što podržavaju i raseljene Hrvate islamske vjere, kojih je veliki broj u Turskoj  (Istambul) i diljem svijeta.  

Kršćanstvu kao religiji, u osnovi s imenicama, čovjek se imenom po djelima poziva i odaziva, prema načelima Života –Stvoritelja, kojemu je svako biće posebno. Znači hrvatski pravoslavci i HPC – a su tu sudbinski i nisu prestali djelovati, patnje su ih ojačale kroz stoljeća. Spoznali su da čovjek kao razumno biće posrće i pati proporcionalno koliko je rob gole egzistencije,  u pretpostavljenoj osjetilno - životinjskoj razini. Dakle, Hrvati su žrtve i pohotnih „pravoslavaca“ okupatora, koji su ih porobljavali i prisiljavali na srpsko pravoslavlje.

Hrvati vjeruju da je Bog jedan, spoznali su kada i zašto čovjek upotrebljava obrede, liturgije.  Zato, Hrvati pravoslavci samo u skladu s Ocem slave Život. U zajedništvu i zemaljskim uvjetima nastoje biti i veći obraćenici, dok razotkrivaju perfidne zemaljske careve, koji se lukavo postavljaju iznad Boga. Njihovo materijalno tijelo kao zamka, i ovosvjetovno materijalno šarenilo im je prije od duše i Stvoritelja. Zato su imenice kojima se po djelima prozivaju jedinke, koliko su u zajedništvu u ime Života. Ovosvjetovnost i tijelo je samo sjena Života, sudbinom određeno, u kojem duša treba odolijevati traženjem oprosta, molitvom i kajanjem.

Ovosvjetovnog osjetilnog cara otkriva prozirno lukavo navikavanje svojih podanika u Božje odmetnike, dok ih ucjenjuje pomoću gole egzistencije i „prikladnih religija“ protiv njih samih. Zemaljski oligarsi, po zakonima cara i mafije, orkestralno odmetnički orgijaju i kontroliraju duše podanika. Prema potrebi i željama, „revolucijama“ obezglavljuju one koji im se suprostave …, sve se odigrava na trgu, u areni, u krugu neradnika, koji se protive radu za opće dobro, kao lijeku svakog pojedinca po imenu. Obraćenik je radnik, demistificira mistično u skladu sa Stvoriteljem - pomoću načela Života. Čovjek domišlja, djeluje, razbija monotoniju i Život slavi.

Konkretno, ljudi ovozemaljsko po volji, djelima dijele i sebi sude. Zato čovjek obraćenik potiče u ime vrijednosti dalje, a prepreke ga opominju i potiču da sjenu treba vidjeti kao odraz bitnog, duše čovjeka kao žrtve tijela. Kada duša nije u skladu sa Stvoriteljem, ne može niti opisati očigledna događanja u ovosvjetovnosti.

Zašto su hrvatski pravoslavci posljedično odraz turskih i srpskih okupatora na hrvatskim prostorima.?

Dokumentom iz 1921. godine u Preku (  Zadar), kao Ukazom srpskog kralja, Srbi su računali da su završili proces osvajanja, garašanima i pravoslavljem do 1921. godine i ostvarili želje. Zato su ukinuli sve pravoslavne crkve na prostorima Hrvatske, HPC – i oteli imovinu, pa pripisali SPC – i, s kojom kao lukavim mentorom i dalje urušavaju hrvatsku državu. Dakle, hrvatski pravoslavci, skupa s ostalim Hrvatima su spoznali da trebaju nastaviti, u ime hrvatskog zajedništva i Života, tamo gdje su (i zašto) stradali.

Srpsko pravoslavlje je i strateško oružje Srbima kao okupatorima Hrvatske, što su Hrvati spoznali i da trebaju časno i odlučno braniti svoja ognjišta. Hrvatskim pravoslavcima je dužnost vratiti otetu  imovinu koja je u posjedu SPC - e na hrvatskim prostorima, koju su Srbi kao okupatori oteli Hrvatima.   

Zadar, svibanj 2022. godine

                                           dr. sc. Ilija Barjašić

predsjednik Pokret za preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj Život

predstojnik HAZUD – a za poticanje nataliteta u Hrvatskoj      

Add a comment

ZNANOSTI U FUNKCIJI BAKLJANOŠA

 

Mudraci su, kroz povijest, upozoravali na okamenjene riječi …, knjige - kojima čovjek nesvjesno, kategorički sudi. Kao atributi one ne trebaju načelima Života. Ali kako je čovjek obilježen i egoizmom, pa kao odmetnik, zagonetno lukavo se prikriva i načela Života „reducira“ po ljudskim zakonima, „pravom - dogovorom“.

Koristeći osjetilnu razinu životinje kao poticaj i inspiraciju, manipulira lažima …, jednom pomoću evolucije, drugi put revolucijom …, pa ovlada narodom, koji naziva masom, a znanstvenici  - plaćenici  pomažu faraonu, svojim zakonima za materiju - stvari, da kontrolira čovjeka.

Prevaren, čovjek zagrize otrovanu jabuku,  egoistički prihvaća „koristi“ bez rada, što proturječi Životu. Urušava vrijednosti …,kao razumno biće čovjek golu egzistenciju pretpostavlja, dok živi altruistički čuva svoju bit.   

Posljedice, nakon odmetništva od Oca, Stvoritelja …, sumrak čovjeka je odraz lukave prevare lašca.

Život po svojim načelima prezentira iskonsku pravednost, što tek obraćenici spoznaju.

„Prava – dogovor - pravednost“ nastala po čovjeku, nakon pra –svađa, nisu prirođena…, dok je prirodno da čovjek opstoji kao osoba od samoga začeća. To ne žele sofisti – farizeji, koji se pozivaju na „pravo“ kao oruđe koje osvjetljavaju bakljom, kao da su oni osnova iz kojih izvire Život.

Pravednost zahtijeva da se zajednica zahvali dobrotvoru, traži i zadovoljštinu za počinjeno zlo djelo, po pojedincu ili po narodu …, kaznu i kajanje zločincu. Kada se nekom učini zlo - nastane nesklad u moralnom redu svijeta, jer se povrijedila etička ideja dobra. Tko zlo, sije - zlo i žanje, kao opomenu.

Dakle, kada se volja čovjeka usmjerava „pravom - dogovorom“  to je izvrgnuće načela Života, jer čovjek egoistički i tendenciozno usmjerava pravednost po ljudskim željama i zakonima.

„Pravom – dogovorom“ se regulira „dragovoljni“ sporazum egoista i altruista, dok se čovjek ne osvijesti, jer kao odmetnik ne zastupa Život

. Ali lukavi odmetnik zamkama se želi postaviti iznad Boga, Života - iz kojega sve izvire. Ne može pobijediti, ali kao lažac uvijek je kategoričan pomoću svoga „prava“... Čovjek odmetnik, posljedica je egoizma i oholosti, sve dok proturječi Životu. Ispod svoje baklje po svojim mjerilima „pravom – dogovorom“, krojio bi pravdu među ljudima – dok urušava vrijednosti.

Dakle, čovjek je pored načela Života tendenciozan, jer svojim „pravom – dogovorom“ egoistički komplicira. 

Time ne potiče samoinicijativu, već guši samopouzdanje čovjeka, što ide u prilog lukavom pojedincu, lašcu dok razara zajedništvo.

Čovjeku je garancija njegova zajednica, dok živi po načelima Života – spoznaje sebe – Život. Suprotno, zavaran prividom, nesvjesno inverzijom Života - smrti podvrgava zajednicu svojim željama i računicama. Svojim željama i svojim „pravom“ odmetnik tendenciozno razbija zajedništvo, dok dijeli zajednicu na tužitelje i branitelje, što proturječi Životu. Zato neki mudraci nisu ostavljali pisane, okamenjene knjige …, jer subjekt i objekt se usklađuju kretanjem – angažiranjem, a Život je pokretač prema svojim načelima. Ljudski konačni zakoni nisu poticajni, navikavaju i guše inicijativu osobe, kojima se stvaraju faraoni i razne religije što ide u prilog odmetniku, suprotno Izvoru i načelima Života, po kojima svaka duša, slobodnom voljom, čuva i odolijeva altruistički.

U zemaljskim uvjetima u ime Života, sofisti -farizeji po svojoj volji djeluju kao faraoni, krivo prevodeći značenje grčke riječi politika …, demagoški usmjeravaju narode. Dakle, čovjek …, odraz Života i svoje sudbine, u zajedništvu treba raditi ono što najbolje zna.

Odmetnici iz zajednice dok proturječe Životu koriste razna oruđa: slike, riječi, baklje …, farizejsko - sofistički protive se svjetlu. Protive se kretanju, značenju i smislu riječi politika, djelovanju i djelima - koja krase čovjeka, po kojima se po imenu poziva i odaziva u ime Života.  

Prilagođavajući se odmetniku, „znanstvenici“ po znanostima uništavaju i sami sebe prokazuju, jer ne djeluju u skladu sa Životom…, pomažući egoistu, koji po cijenu naroda, želi  fizičku - tjelesnu formu okameniti i osvjetliti konačnom bakljom, zavaravajući drugog čovjeka želi se isticati iznad samog Stvoritelja.

Time posljedično, kao opomena, urušeni odmetnik izazove vatru koja proporcionalno čisti.

Dakle, odmetnik od Života, ne može urušavati čovjeka u zajednici koji je uz Stvoritelja – Oca …, a oholi i bahati bakljanoša sam je uzrok svoje propasti, zaboravljajući da je sve poteklo iz Života …, koji stalno potiče na kretanje, samokritiku i oponašanje.

 A „pravo – dogovor i pravednost“ lašca, ne poklapa se s afirmativnom istinom, Životom, tradicionalno …, po sudbini. Dakle, čovjek pojedinac - duša treba se čuvati od svojih egoističkih želja, od same sebe, da tijelo – materija ne bude iznad duše. U danim zemaljskim uvjetima, čovjek svojim djelima, po imenu sebe časti, pokazuje i prokazuje. U zemaljskim uvjetima se ogleda u ime Života, dok unaprjeđuje međuljudske odnose, dok kao duša odolijeva materiji, po volji - željama.

 Egoizam je uzrok …, opomena da odmetnuta duša ne živi po načelima Života, pa doživi bumerang – kaznu, što je usklađivanje s moralnim redom svijeta – u ime Života.

Zadar – Zagreb, svibanj 2022. godine

                                                                                  Dr. sc. Ilija Barjašić

                       predsjednik Pokreta za preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj Život

                       predstojnik HAZUD- a za poticanje nataliteta u Hrvatskoj

Add a comment

HRVATE POLITIČKE STRANKE OPOMINJU

 

Hrvatima se političke stranke nisu pokazale uzorno poticajne u ime općeg dobra, naprotiv više su im opomena, jer raslojavaju hrvatsko zajedništvo, što iskustvo i spoznaja potvrđuju kroz stoljeća.

Uzrok su pojedinci koji, po cijenu zajedništva, koriste stranke kao sredstvo da bi s lukavim strancima, lutalicama ostvarili svoje perfidne želje. Protive se iskonskim načelima zajedništva, prema kojima bi svaki Hrvat u Hrvatskoj trebao raditi ono što najbolje zna - u ime općeg dobra, a prema dužnostima biti i odgovoran.

Razbijanje zajedništva, pomoću tolikih političkih stranka u Hrvatskoj, farizejski je način djelovanja, koji se nikada nije pokazao afirmativno, jer dobro spaja a zlo razdvaja. Posljedice razbijanja zajedništva Hrvata: iseljavanje Hrvata, pad nataliteta …,  prijete opstanku hrvatskog naroda.

 Egoisti bez časti i dostojanstva, sa svojim strankama prepreka su hrvatskom zajedništvu. Svoje ciljeve postižu lažima, pomoću sredstava za javno priopćavanje, raznim ucjenama i navikavanjem… pretvaraju narod u puku masu, koju kontroliraju zakonima materije.

Zato mudraci trebaju, u ime općeg dobra, ujediniti Hrvate prema načelima Života i ukloniti uzroke iseljavanja  iz Hrvatske.

Zadar, siječanj 2022. godine

 

                       dr.sc. Ilija Barjašić

                     predsjednik Pokreta za preporod hrvatskog duha i

  poticanje nataliteta u Hrvatskoj ŽIVOT, predstojnik HAZUD-a za poticanje nataliteta u Hrvatskoj

 

Add a comment