ZNANOSTI U FUNKCIJI BAKLJANOŠA

 

Mudraci su, kroz povijest, upozoravali na okamenjene riječi …, knjige - kojima čovjek nesvjesno, kategorički sudi. Kao atributi one ne trebaju načelima Života. Ali kako je čovjek obilježen i egoizmom, pa kao odmetnik, zagonetno lukavo se prikriva i načela Života „reducira“ po ljudskim zakonima, „pravom - dogovorom“.

Koristeći osjetilnu razinu životinje kao poticaj i inspiraciju, manipulira lažima …, jednom pomoću evolucije, drugi put revolucijom …, pa ovlada narodom, koji naziva masom, a znanstvenici  - plaćenici  pomažu faraonu, svojim zakonima za materiju - stvari, da kontrolira čovjeka.

Prevaren, čovjek zagrize otrovanu jabuku,  egoistički prihvaća „koristi“ bez rada, što proturječi Životu. Urušava vrijednosti …,kao razumno biće čovjek golu egzistenciju pretpostavlja, dok živi altruistički čuva svoju bit.   

Posljedice, nakon odmetništva od Oca, Stvoritelja …, sumrak čovjeka je odraz lukave prevare lašca.

Život po svojim načelima prezentira iskonsku pravednost, što tek obraćenici spoznaju.

„Prava – dogovor - pravednost“ nastala po čovjeku, nakon pra –svađa, nisu prirođena…, dok je prirodno da čovjek opstoji kao osoba od samoga začeća. To ne žele sofisti – farizeji, koji se pozivaju na „pravo“ kao oruđe koje osvjetljavaju bakljom, kao da su oni osnova iz kojih izvire Život.

Pravednost zahtijeva da se zajednica zahvali dobrotvoru, traži i zadovoljštinu za počinjeno zlo djelo, po pojedincu ili po narodu …, kaznu i kajanje zločincu. Kada se nekom učini zlo - nastane nesklad u moralnom redu svijeta, jer se povrijedila etička ideja dobra. Tko zlo, sije - zlo i žanje, kao opomenu.

Dakle, kada se volja čovjeka usmjerava „pravom - dogovorom“  to je izvrgnuće načela Života, jer čovjek egoistički i tendenciozno usmjerava pravednost po ljudskim željama i zakonima.

„Pravom – dogovorom“ se regulira „dragovoljni“ sporazum egoista i altruista, dok se čovjek ne osvijesti, jer kao odmetnik ne zastupa Život

. Ali lukavi odmetnik zamkama se želi postaviti iznad Boga, Života - iz kojega sve izvire. Ne može pobijediti, ali kao lažac uvijek je kategoričan pomoću svoga „prava“... Čovjek odmetnik, posljedica je egoizma i oholosti, sve dok proturječi Životu. Ispod svoje baklje po svojim mjerilima „pravom – dogovorom“, krojio bi pravdu među ljudima – dok urušava vrijednosti.

Dakle, čovjek je pored načela Života tendenciozan, jer svojim „pravom – dogovorom“ egoistički komplicira. 

Time ne potiče samoinicijativu, već guši samopouzdanje čovjeka, što ide u prilog lukavom pojedincu, lašcu dok razara zajedništvo.

Čovjeku je garancija njegova zajednica, dok živi po načelima Života – spoznaje sebe – Život. Suprotno, zavaran prividom, nesvjesno inverzijom Života - smrti podvrgava zajednicu svojim željama i računicama. Svojim željama i svojim „pravom“ odmetnik tendenciozno razbija zajedništvo, dok dijeli zajednicu na tužitelje i branitelje, što proturječi Životu. Zato neki mudraci nisu ostavljali pisane, okamenjene knjige …, jer subjekt i objekt se usklađuju kretanjem – angažiranjem, a Život je pokretač prema svojim načelima. Ljudski konačni zakoni nisu poticajni, navikavaju i guše inicijativu osobe, kojima se stvaraju faraoni i razne religije što ide u prilog odmetniku, suprotno Izvoru i načelima Života, po kojima svaka duša, slobodnom voljom, čuva i odolijeva altruistički.

U zemaljskim uvjetima u ime Života, sofisti -farizeji po svojoj volji djeluju kao faraoni, krivo prevodeći značenje grčke riječi politika …, demagoški usmjeravaju narode. Dakle, čovjek …, odraz Života i svoje sudbine, u zajedništvu treba raditi ono što najbolje zna.

Odmetnici iz zajednice dok proturječe Životu koriste razna oruđa: slike, riječi, baklje …, farizejsko - sofistički protive se svjetlu. Protive se kretanju, značenju i smislu riječi politika, djelovanju i djelima - koja krase čovjeka, po kojima se po imenu poziva i odaziva u ime Života.  

Prilagođavajući se odmetniku, „znanstvenici“ po znanostima uništavaju i sami sebe prokazuju, jer ne djeluju u skladu sa Životom…, pomažući egoistu, koji po cijenu naroda, želi  fizičku - tjelesnu formu okameniti i osvjetliti konačnom bakljom, zavaravajući drugog čovjeka želi se isticati iznad samog Stvoritelja.

Time posljedično, kao opomena, urušeni odmetnik izazove vatru koja proporcionalno čisti.

Dakle, odmetnik od Života, ne može urušavati čovjeka u zajednici koji je uz Stvoritelja – Oca …, a oholi i bahati bakljanoša sam je uzrok svoje propasti, zaboravljajući da je sve poteklo iz Života …, koji stalno potiče na kretanje, samokritiku i oponašanje.

 A „pravo – dogovor i pravednost“ lašca, ne poklapa se s afirmativnom istinom, Životom, tradicionalno …, po sudbini. Dakle, čovjek pojedinac - duša treba se čuvati od svojih egoističkih želja, od same sebe, da tijelo – materija ne bude iznad duše. U danim zemaljskim uvjetima, čovjek svojim djelima, po imenu sebe časti, pokazuje i prokazuje. U zemaljskim uvjetima se ogleda u ime Života, dok unaprjeđuje međuljudske odnose, dok kao duša odolijeva materiji, po volji - željama.

 Egoizam je uzrok …, opomena da odmetnuta duša ne živi po načelima Života, pa doživi bumerang – kaznu, što je usklađivanje s moralnim redom svijeta – u ime Života.

Zadar – Zagreb, svibanj 2022. godine

                                                                                  Dr. sc. Ilija Barjašić

                       predsjednik Pokreta za preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj Život

                       predstojnik HAZUD- a za poticanje nataliteta u Hrvatskoj

Add a comment

HRVATI PRAVOSLAVCI

 

HRVATIMA je dužnost poticati djelima u ime zajedništva, potoci se slijevaju u rijeku po sudbini. Posebno potomcima Hrvata, žrtvama Turaka, Srba, Madžara,… čiji su predci, kao katolici pod raznim pritiscima prelazili na islam i pravoslavlje. Dakle, pohotni okupatori, kao nepozvani gosti, tako su se ponašali na hrvatskim ognjištima. Hrvati su, kao naivne žrtve, olako dopuštali primatima da ih porobljavaju. Narodi koji se ne žrtvuju u ime općeg dobra postanu žrtve zla Hrvati katolici, stoljećima obezglavljivani i razjedinjavani…,  i pored loših iskustava, robovski se i danas oslanjaju na raznorazne potencijalne okupatore, koje prizivaju. Pored načela Života narušeno im je samopouzdanje.

Ovom temom o hrvatskim pravoslavcima potičemo Hrvate da u ovosvjetovnosti - po načelima Života spoznaju smisao obitavanja u Hrvatskoj, na Zemlji.

Zašto i kada se duša - čovjek zanesena tijelom, materijalnim šarenilom odmetne, pa dalje trpi i pati.

Nema slučajnosti za Život, Hrvati su i danas odraz ponašanja, kojim dočinjaju svoju sudbinu. Sve je odraz Života, koji potiče Načelima i ne trebaju mu zakoni čovjeka - odmetnika. Život prihvaća časne obraćenike, dok su oholi odmetnici uvijek gubitnici po svojim željama. Obraćenik je samokritičan, u skladu sa Životom traži oprost grijeha, moli se i kaje…, radi spoznaje -prosvjetljenja – otvaranja nebesa.

Nakon silnih pritisaka kroz povijest, HPC - a nastavlja djelovanje na hrvatskim prostorima, misiju u skladu s načelima Života, u ime hrvatskog općeg dobra. Svojim obolom potiče hrvatski narod na obraćeništvo, svojim iskustvima odolijeva svim napastima zla. Ne osuđuje Carigrad koji se nije oglasio dok je HPC - a bila pod raznim pritiscima, kao niti Europsku pravoslavnu Crkvu u Parizu. Pored Stvoritelja – Boga, Hrvati pravoslavci nemaju razloga bojati se, dok zastupaju Život.

Stradalo svećenstvo HPC - e 1945. godine - veliki je zalog da će svojom misijom žrtvovanjem i dalje slaviti Boga. Hrvatima kroz prošla stoljeća izostajala je budnost, što je Srbija kao okupator hrvatskih prostora koristila i ostvarivala svoje želje, devastiranjem hrvatskih prostora i zabranom rada HPC - i.

Dovoljno je pogledati dokument : „Ukaz srpskog kralja i SPC – e,“ kojim zabranjuju djelovanje svim pravoslavnim crkvama na prostorima Hrvatske. Zaključili su, zajedno sa SPC - om kao mentorom, da su Hrvatsku na svoj način osvojili i uključili u svoju paklenu veliku Srbiju. Imovinu HPC - e prisvojila je SPC – a. Takvo ponašanje SPC – e Carigrad nije reagirao ni osudio, kao ni 1945. godine, kada je okrutno stradalo ukupno svećenstvo HPC – e. Dakle, lukavi nepozvani gosti Srbi, rukovođeni ovosvjetovnim prividom, pokazali su se kao okupator zajedno sa SPC – om kao mentorom.

Od samostalnosti Hrvatske i 1991. godine, na svim hrvatskim prostorima od 10. st. Hrvati svih vjeroispovijesti solidarni su s Hrvatima pravoslavcima i HPC - om, kao što podržavaju i raseljene Hrvate islamske vjere, kojih je veliki broj u Turskoj  (Istambul) i diljem svijeta.  

Kršćanstvu kao religiji, u osnovi s imenicama, čovjek se imenom po djelima poziva i odaziva, prema načelima Života –Stvoritelja, kojemu je svako biće posebno. Znači hrvatski pravoslavci i HPC – a su tu sudbinski i nisu prestali djelovati, patnje su ih ojačale kroz stoljeća. Spoznali su da čovjek kao razumno biće posrće i pati proporcionalno koliko je rob gole egzistencije,  u pretpostavljenoj osjetilno - životinjskoj razini. Dakle, Hrvati su žrtve i pohotnih „pravoslavaca“ okupatora, koji su ih porobljavali i prisiljavali na srpsko pravoslavlje.

Hrvati vjeruju da je Bog jedan, spoznali su kada i zašto čovjek upotrebljava obrede, liturgije.  Zato, Hrvati pravoslavci samo u skladu s Ocem slave Život. U zajedništvu i zemaljskim uvjetima nastoje biti i veći obraćenici, dok razotkrivaju perfidne zemaljske careve, koji se lukavo postavljaju iznad Boga. Njihovo materijalno tijelo kao zamka, i ovosvjetovno materijalno šarenilo im je prije od duše i Stvoritelja. Zato su imenice kojima se po djelima prozivaju jedinke, koliko su u zajedništvu u ime Života. Ovosvjetovnost i tijelo je samo sjena Života, sudbinom određeno, u kojem duša treba odolijevati traženjem oprosta, molitvom i kajanjem.

Ovosvjetovnog osjetilnog cara otkriva prozirno lukavo navikavanje svojih podanika u Božje odmetnike, dok ih ucjenjuje pomoću gole egzistencije i „prikladnih religija“ protiv njih samih. Zemaljski oligarsi, po zakonima cara i mafije, orkestralno odmetnički orgijaju i kontroliraju duše podanika. Prema potrebi i željama, „revolucijama“ obezglavljuju one koji im se suprostave …, sve se odigrava na trgu, u areni, u krugu neradnika, koji se protive radu za opće dobro, kao lijeku svakog pojedinca po imenu. Obraćenik je radnik, demistificira mistično u skladu sa Stvoriteljem - pomoću načela Života. Čovjek domišlja, djeluje, razbija monotoniju i Život slavi.

Konkretno, ljudi ovozemaljsko po volji, djelima dijele i sebi sude. Zato čovjek obraćenik potiče u ime vrijednosti dalje, a prepreke ga opominju i potiču da sjenu treba vidjeti kao odraz bitnog, duše čovjeka kao žrtve tijela. Kada duša nije u skladu sa Stvoriteljem, ne može niti opisati očigledna događanja u ovosvjetovnosti.

Zašto su hrvatski pravoslavci posljedično odraz turskih i srpskih okupatora na hrvatskim prostorima.?

Dokumentom iz 1921. godine u Preku (  Zadar), kao Ukazom srpskog kralja, Srbi su računali da su završili proces osvajanja, garašanima i pravoslavljem do 1921. godine i ostvarili želje. Zato su ukinuli sve pravoslavne crkve na prostorima Hrvatske, HPC – i oteli imovinu, pa pripisali SPC – i, s kojom kao lukavim mentorom i dalje urušavaju hrvatsku državu. Dakle, hrvatski pravoslavci, skupa s ostalim Hrvatima su spoznali da trebaju nastaviti, u ime hrvatskog zajedništva i Života, tamo gdje su (i zašto) stradali.

Srpsko pravoslavlje je i strateško oružje Srbima kao okupatorima Hrvatske, što su Hrvati spoznali i da trebaju časno i odlučno braniti svoja ognjišta. Hrvatskim pravoslavcima je dužnost vratiti otetu  imovinu koja je u posjedu SPC - e na hrvatskim prostorima, koju su Srbi kao okupatori oteli Hrvatima.   

Zadar, svibanj 2022. godine

                                           dr. sc. Ilija Barjašić

predsjednik Pokret za preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj Život

predstojnik HAZUD – a za poticanje nataliteta u Hrvatskoj      

Add a comment

HRVATE POLITIČKE STRANKE OPOMINJU

 

Hrvatima se političke stranke nisu pokazale uzorno poticajne u ime općeg dobra, naprotiv više su im opomena, jer raslojavaju hrvatsko zajedništvo, što iskustvo i spoznaja potvrđuju kroz stoljeća.

Uzrok su pojedinci koji, po cijenu zajedništva, koriste stranke kao sredstvo da bi s lukavim strancima, lutalicama ostvarili svoje perfidne želje. Protive se iskonskim načelima zajedništva, prema kojima bi svaki Hrvat u Hrvatskoj trebao raditi ono što najbolje zna - u ime općeg dobra, a prema dužnostima biti i odgovoran.

Razbijanje zajedništva, pomoću tolikih političkih stranka u Hrvatskoj, farizejski je način djelovanja, koji se nikada nije pokazao afirmativno, jer dobro spaja a zlo razdvaja. Posljedice razbijanja zajedništva Hrvata: iseljavanje Hrvata, pad nataliteta …,  prijete opstanku hrvatskog naroda.

 Egoisti bez časti i dostojanstva, sa svojim strankama prepreka su hrvatskom zajedništvu. Svoje ciljeve postižu lažima, pomoću sredstava za javno priopćavanje, raznim ucjenama i navikavanjem… pretvaraju narod u puku masu, koju kontroliraju zakonima materije.

Zato mudraci trebaju, u ime općeg dobra, ujediniti Hrvate prema načelima Života i ukloniti uzroke iseljavanja  iz Hrvatske.

Zadar, siječanj 2022. godine

 

                       dr.sc. Ilija Barjašić

                     predsjednik Pokreta za preporod hrvatskog duha i

  poticanje nataliteta u Hrvatskoj ŽIVOT, predstojnik HAZUD-a za poticanje nataliteta u Hrvatskoj

 

Add a comment